Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow

ISBN978-83-7283-826-1

Okładka: miękka, Format: 24x34 cm, Stron: 344, 2017 r.

Rozwój miast wiąże się z poszukiwaniem najefektywniejszych modeli rozwoju w dostosowaniu do ich indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, ale również potrzeb rozwoju regionalnego oraz krajowego. Dyskutowane i wpro- wadzane obecnie modele np. inteligentnych miast, miast otwartych, kreaty- wnych, dotyczą tak obecnych miast, jak i „miast przyszłości”.

Niewątpliwie duże i średnie miasta mają szczególnie ważną rolę do odegrania w rozwoju Unii Europejskiej, ponieważ ich potencjał ma zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój, zgodnie z założeniami strategii Europa 2020. Posiadany przez te miasta kapitał lzki oraz kapitał społeczny, jak i infrastrukturalny, w tym uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, potencjał sektora kultury i sektora kreatywnego wraz z ich zapleczem, sprzyjają konkurencyjności tych miast, dzięki efektowi skali. Natomiast małe miasta w Europie poszukują własnych dróg rozwoju, opartych na równoważeniu w polityce lokalnego rozwoju ich potencjału tożsamości i potrzeb, wynikających z wyzwań nowoczesnego rozwoju. Jednym ze sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej w stosunku do większych miast i zapewnienia sobie właściwego miejsca w rozwoju regionalnym jest tworzenie sieci współpracy przez małe miasta.

Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie alternatywnego modelu rozwoju związanego z małymi miastami (do 50 tysięcy mieszkańców), które tworzą zarówno formalną, jak i wirtualną międzynarodową sieć, nazywaną siecią miast Cittaslow. Powstała ona we Włoszech w latach 90. XX w., a jej pomysłodawcą był Paolo Saturini, burmistrz Grave di Chanti. Idea rozwoju miast, należących do sieci, oparta jest na indywidualnie dopasowanym scenariuszu rozwoju, bazującym na ich endogenicznych zasobach, a który zorientowany jest na podwyższanie jakości życia mieszkańców. Z tego względu sieć miast Cittaslow nazywana jest obecnie Międzynarodową Siecią Miast Dobrego Życia. Przyjęty w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow system certyfikacji, w tym również przez Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow, zapewnia stałe doskonalenie procesu rozwoju miast członkowskich. Przykład Lidzbarka Warmińskiego pozwala na zapoznanie się z ekonomiczno-społecz- nymi, przestrzennymi, jak również i przyrodniczymi aspektami rozwoju miast pozostających w sieci Cittaslow.

Efektem podjętej w 2016 roku współpracy pomiędzy władzami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a także Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej jest niniejsza monografia. Dokumentuje ona interesujące i oryginalne doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju Lidzbarka Warmińskiego i sieci miast Cittaslow oraz dorobek badawczy pracowników Uczelni i Stenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Cirkula.

Spis treści:

Wiesław Pawłowski, Elżbieta Strzelecka
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. ROZWÓJ MAŁYCH MIAST A JAKOŚĆ ŻYCIA

SIEĆ MIAST CITTASLOW 

Elżbieta Strzelecka
Małe miasta a nowoczesne modele rozwoju miast
 

Anna Janiszewska, Ewa Klima

Jakość życia – definicje i pomiary

 

Barbara Konecka-Szydłowska 

Zróżnicowanie polskiej sieci miast Cittaslow w aspekcie społeczno- gospodarczym


Jan Salm

Idea Cittaslow a tożsamość miast województwa warmińsko-mazurskiego.
Między Umbrią a Warmią i Mazurami

 

Alicja K. Zawadzka, Ewa Klima, Lech Grabski

Identyfikacja inicjatyw służących budowaniu tożsamości lokalnej w wybranych miastach sieci Cittaslow. Poprawa bezpieczeństwa poprzez projektowanie przestrzeni

Metodologia CPTED

 

Marcin Galibarczyk

Sieć Cittaslow jako wizerunkowy produkt turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Łukasz Górski, Barbara Maćkiewicz, Adrian Rutkowski

Przynależność do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow a rynek nieruchomości

 

Gabriela Rembarz, Bartosz Labuhn

Potencjał strategii slow city dla rozwoju miast kształtujących się metropolii polskich. Na przykładzie Pucka i Kartuz miast Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego , 

 

Barbara Wycichowska

Gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą w mieście. Problemy i kierunki działania 

 

Alicja Twardowska-Jania

Oddolna inicjatywa wprowadzenia Prnika do sieci miast Cittaslow, Anna Maćkowiak

Znaczenie konserwacji w rewitalizacji miast

 

Elżbieta Strzelecka

Tworzenie Karty Rozwoju Małego Miasta

 

CZĘŚĆ II. PRZYKŁAD ROZWOJU LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

W SIECI MIAST CITTASLOW

 

Paulina Zdanowicz

Lidzbark Warmiński, jako przykład miasta zmieniającego jakość życia

 

Sebastian Kuźniewski

Wpływ funduszy krajowych i unijnych na dynamikę rozwoju małych miast na przykładzie Lidzbarka Warmińskiego

 

Jacek Wiśniowski

Programy rewitalizacji w rozwoju miast. Przykład Lidzbarka Warmińskiego

 

Izabela Treutle

Budowanie potencjału turystycznego Lidzbarka Warmińskiego w ramach sieci Cittaslow

 

Aleksandra Kozicka, Angelika Mikołajczyk, Mateusz Piasecki i zespół

Badania opinii mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego pod kątem wybranych aspektów jakości życia

 

Aleksandra Kalisiak

Analiza możliwości włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci Cittaslow w kontekście doświadczeń Lidzbarka Warmińskiego

 

Bartłomiej Idzikowski, Patryk Wacławiak i zespół

Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni miejskiej w zakresie dla celów turystyczno-informacyjnych 

 

Bartłomiej Olczak, Pamela Olczak, Julita Surlicka, Sylwia Wojtczak

Recepta na dobrą przestrzeń, czyli warsztaty z estetyki w przestrzeniach publicznych