Fracture Mechanics of Anisotropic Bodies. Methods of Analysis and Solutions of Crack Problem

  • 56,70 zł

Oprawa: miękka, Format: 167x240 cm, Stron: 431, Rok wydania: 2014, Ilustracje: brak, Język publikacji: angielski

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Łódzkiej w języku angielskim.

 

O autorze

Bogdan Rogowski urodził się 10 sierpnia 1941 roku w Łodzi. Stia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej uzyskując w lutym 1966 roku stopień magistra inżyniera budownictwa lądowego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał
w wyniku obrony pracy pt. „Dynamiczne zagadnienia płyt grubych”
w 1973 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał po zdaniu przed Radą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej kolokwium habilitacyjnego w roku 1989. Na rozprawę habilitacyjną składała się praca: „Inclusion, punch and crack problems in an elastically supported transversely isotropic layer” wraz z monotematycznym cyklem dziesięciu prac stanowiących integralną część pracy habilitacyjnej. Dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Bogdana Rogowskiego zakwalifikować można do dyscypliny Mechanika, dziedziny Mechanika Ciał Stałych Odkształcalnych. Jest autorem ponad 120 prac naukowych indywidualnych i współautorem kilkunastu prac, które opublikował ze swoimi doktorantami. Zwieńczeniem Jego pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej jest nadanie Mu tytułu profesora nauk technicznych w roku 2007.

[http://www.kmm.p.lodz.pl/pracownicy/B_Rogowski/index.html]

 

CONTENTS

1. Theory of elasticity, fracture mechanics 

1.1. Elasticity

1.2. Stress 

1.3. Displacement

1.4. Strain 

1.5. Stress – strain relations for isotropic medium

1.6. Anisotropic media. Stress – strain relations

1.7. Equilibrium equations for displacements

1.8. Displacement function solutions 

1.9. Fundamental boundary value problem 

1.10. Limiting case of isotropic solid

1.11. Thermoelasticity

1.12. Heat conduction

1.13. Thermoelastic displacement potentials 

1.14. Linear elastic fracture mechanics

1.15. Fracture Toughness 

2. An annular crack in layered composites with transversely isotropic constituents 

3. Crack problem in an elastically supported transversely isotropic layer 

4. Crack problem in a layered transversely isotropic plate 

5. Layer containing an annular crack under torsion

6. An annular crack in transversely isotropic solid

7. Crack problem in orthotropic layer

8. A transversely isotropic layer weakened by a crack which is opened by inclusion 155

9. A transversely isotropic medium weakened by an array of annular cracks

10. The interface cracks in a torsion field

11. The fundamental solutions for the stress intensity factors of modes I,  II and

III. The axially symmetric problem 

12. Fundamental solutions related to the stress intensity factors of modes I,  II and III. The asymmetric problem 

13. A circular crack system in an elastic medium under arbitrary axisymmetric loads outside a crack

14. Torsion of fiber-reinforced composite with cylindrical interface crack

15. The cylindrical crack on bimaterial interface subjected to internal pressure

16. The cylindrical crack in a combined tension-compression and shear field 

17. Crack problem in nonhomogeneous material under torsion 

18. An internal crack parallel to the boundary of a nonhomogeneous half-space under torsional loading

19. Torsion and crack problems related to micropolar bodies

20. Some nonsymetric crack problems 

21. Tension of two bonded materials with an interface crack 

Appendix A 

Appendix B 

Appendix C 

Appendix D

Summary 

Streszczenie

References