Geodezja w początkach Królestwa Polskiego. Budowa zbiorów informacji przestrzennej na przykładzie wybranych miast regionu łódzkiego

 • 87,00 zł

ISBN 9788372836083

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 417, 2015 r.

Podręcznik wydany przez Politechnikę Łódzką. Geodezja w początkach Królestwa Polskiego.


Spis treści:

OD REDAKCJI

OD AUTORÓW

KALENDARIUM PRZEDSTAWIANYCH ZDARZEŃ

 1. WPROWADZENIE

  1.1. Początki geodezji

  1.2. Początki geodezji na ziemiach polskich

 2. GEODEZJA WPOCZĄTKACH KRÓLESTWA POLSKIEGO

  2.1. Wprowadzenie nowego systemu miar

  2.2. Wprowadzenie uregulowań dotyczących trybu nabywania uprawnień zawodowych 

 3. PRZEPISY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
  3.1. Przepisy dla prac związanych z porządkowaniem struktury przestrzennej kraju
  3.1.1. Przepisy związane z rozgraniczaniem nieruchomości gruntowych
  3.1.2. Przepisy związane z wywłaszczaniem nieruchomości
  3.2. Przepisy związane z rozwojem miast
  3.2.1. Przepisy dla prac na etapie organizacji struktur administracyjnych miast i rozwoju terytorialnego przestrzeni miejskich 
  3.2.2. Przepisy dla prac na etapie planowej działalności służb administracyjnych, związanej z rozwojem i funkcjonowaniem miast 

 4. INSTRUKCJE TECHNICZNE
  4.1. Instrukcja dotycząca pomiaru rządowych nieruchomości gruntowych z 1818 roku
  4.2. Instrukcje dotyczące pomiarów szczegółowych miast rządowych z 1819 i 1823 roku
  4.2.1. Instrukcja pomiaru miast z 1819 roku
  4.2.2. Instrukcja pomiaru miast z 1823 roku 

4.3. Instrukcja dotycząca wyceny nieruchomości rządowych z 1823 roku
4.4. Instrukcja dotycząca pomiarów przy realizacji inwestycji drogowych z 1832 roku
4.5. Instrukcja dotycząca pomiarów dóbr i lasów rządowych z 1839 roku
5. ŁÓDŹ I OKOLICE W POCZĄTKACH KRÓLESTWA POLSKIEGO
5.1. Uwarunkowania geograficzne rozwoju
5.2. Uwarunkowania administracyjne rozwoju
6. WDRAŻANIE ZBIORÓW INFORMACJI O TERENIE
7. ZBIORY INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA OZORKOWA.
7.1. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dla okolic Ozorkowa
7.2. Pierwsze prace geodezyjno-kartograficzne dla Ozorkowa
7.3. Mapa Ozorkowa z 1815 roku
7.4. Mapy Ozorkowa z 1816 roku
8. ZBIORY INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ALEKSANDROWA
8.1. Plan Wierzbna
8.2. Mapa nowo założonego miasta Aleksandrowa
9. ZBIORY INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ZGIERZA
9.1. Pomiary miasta Zgierza
9.2. Mapa starego i nowego miasta Zgierza z 1821 roku
9.3. Plan regulacyjny miasta Zgierza z 1823 roku
9.4. Mapa nowego miasta Zgierza z 1824 roku
10. ZBIORY INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ŁODZI
10.1. Pierwsze wielkoskalowe mapy sytuacyjne Łodzi i okolic
10.2. Plan i rejestr pomiarowo-regulacyjny osady rękodzielniczej Nowe Miasto
10.3. Mapy sytuacyjne terenów przyszłej osady rękodzielniczej Łódka
10.4. Planirejestrregulacyjno-pomiarowydlaOsadyRękodzielniczejŁódka10.5. Zasób geodezyjno-kartograficzny Łodzi w 1828 roku 

11. ZBIORY INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA PABIANICE
1.1. Pierwsze mapy dóbr i Pabianic
11.2. Prace geodezyjno-kartograficzne z lat 1823 i 1824
11.3. Zbiór informacji o terenie z 1823 roku
11.4. Zbiór informacji o terenie z 1824 roku 

12. PODSUMOWANIE
INDEKS NAZWISK
LITERATURA
GEOMETRÓW
MAP
REJESTRÓW
SPIS DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH
GEODEZYJNYCH STANDARDÓW TECHNICZNYCH
SPIS RYSUNKÓW
TABEL
WYKAZ SKRÓTÓW
Streszczenie
Summary
Резюме