Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze budynków biurowych początku XXI wieku

  • 91,50 zł

ISBN 978-83-7283-955-8

Oprawa miękka, Format B5, Stron 231, 2019. r.

Poniższa praca jest efektem próby przeanalizowania wpływu idei zrównoważonego rozwoju na projektowanie budynków biurowych w ramach tak zwanego procesu projektowania zrównoważonego w architekturze , a jej celem było ustalenie zakresu i sposobu wykorzystania założeń zrównoważonego rozwoju oraz określenie skuteczności ich wprowadzenia w warunkach gwałtownego rozwoju biurokracji, a także wzrastającego znaczenia ruchów proekologicznych i partycypacyjnych. Przedmiotowe badania prowadzone były w ramach dysertacji doktorskiej w latach 2010-2014, której promotorem był prof. dr hab. inż. architekt Marek Pabich. (ze "Wstępu").

Spis treści jako obrazek.