Klimatyzacja obiektów basenowych. Wydanie II

ISBN 9788372833341

Oprawa: miękka, Format: 165x235 cm, Stron: 159, Rok wydania: 2010, Ilustracje: liczne wykresy i przekroje

 

Podręcznik i poradnik dla specjalistów projektujących i bujących baseny.
 

SPIS TREŚCI 

Wykaz ważniejszych oznaczeń 

Przedmowa

1. Wstęp 

2. Rodzaje obiektów basenowych 

2.1. Klasyfikacja obiektów basenowych

2.2. Schemat funkcjonalny obiektu basenowego 

3. Klimatyzacja hal basenowych 

3.1. Parametry powietrza wewnętrznego w hali basenowej 

3.1.1. Temperatura powietrza 

3.1.2. Wilgotność powietrza

3.1.3. Prędkość ruchu powietrza

3.1.4. Temperatura przegród budowlanych 

3.1.5. Świeżość powietrza 

4. Obciążenie wilgotnościowe hal basenowych 

4.1. Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody niecki basenowej

4.1.1. Małe obiekty basenowe 

4.1.2. Baseny treningowe 

4.1.3. Baseny ogólnego przeznaczenia 

4.2. Nomogram do określania ilości parującej wilgoci znad lustra wody

4.3. Powierzchnia zwilżonych posadzek

4.3.1. Wyznaczanie ilości parującej wilgoci ze zwilżonych posadzek

4.4. Parowanie z atrakcji wodnych

4.5. Zyski wilgoci od lzi 

4.6. Wyznaczanie ilości powietrza nawiewanego do hali basenowej 

5. Obciążenie cieplne hal basenowych

5.1. Strumień ciepła wymieniany z otoczeniem zewnętrznym

i pomieszczeniami sąsiadującymi 

5.2. Strumień ciepła pochodzący z parowania wody 

5.3. Strumień ciepła przekazywany wodzie na drodze konwekcji

5.4. Wyznaczanie ilości powietrza nawiewanego do hali basenowej

6. Systemy organizacji wymiany powietrza w halach basenowych 

6.1. Nawiew szczelinowy 

6.1.1. Dobór nawiewnych szyn szczelinowych 

7. Regulacja systemów klimatyzacyjnych obiektów basenowych 

8. Wymagania klimatyzacyjne stawiane pomieszczeniom okołobasenowym 

9. Projekt klimatyzacji hali basenowej

9.1. Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna

9.2. Przyjęte założenia 

9.3. Tryb pracy centrali klimatyzacyjnej 

9.3.1. Praca dzienna centrali dla okresu zimowego 

9.3.2. Praca dzienna centrali dla okresu letniego

9.3.3. Praca nocna centrali

9.4. Instalacja klimatyzacji 

9.4.1. Przewody wentylacyjne 

10.1. Obciążenie wilgotnościowe hali basenowej 

10.1.1. Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody

10.1.2. Parowanie wilgoci ze zwilżonych powierzchni posadzek

10.1.3. Parowanie wilgoci z atrakcji i urządzeń wodnych 

10.2. Całkowite obciążenie wilgotnościowe hali basowej

10.3. Obliczenia wymaganej ilości powietrza nawiewanego

10.4. Obliczenia obciążenia cieplnego hali basenowej 

10.4.1. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła

10.4.2. Obliczenia strumienia strat ciepła dla zimy.

10.4.3. Obliczenia strumienia zysków ciepła dla lata

10.4.3.1. Strumień zysków ciepła przez przegrody przezroczyste.

 10.4.3.2. Strumień zysków ciepła przez przegrody nieprzezroczyste

10.5. Sumaryczny strumień zysków ciepła od nasłonecznienia

10.6. Strumień zysków ciepła ze źródeł wewnętrznych

10.6.1. Zyski ciepła z parowania wilgoci

10.6.2. Strumień ciepła jawnego oddawanego wodzie na drodze konwekcji

10.7. Maksymalne obciążenie cieplne hali basenowej

10.7.1. Obciążenie cieplne dla okresu zimowego

10.7.2. Obciążenie cieplne dla okresu letniego

11. Współczynniki kątowe przemian powietrza

12. Temperatura powietrza nawiewanego

13. Obróbka technologiczna powietrza nawiewanego 

13.1. Wydajność nagrzewnicy wodnej 

 

13.2. Wydajność chłodnicy

 

14. Dobór elementów nawiewnych

 

14.1. Część wysoka hali basenowej

 

14.2. Część niska hali basenowej

 

15. Dobór elementów wywiewnych

 

16. Obliczenia hydrauliczne instalacji klimatyzacyjnej

 

16.1. Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej

 

16.2. Opory hydrauliczne instalacji wywiewnej

17. Dobór wentylatorów do centrali klimatyzacyjnej

 

17.1. Dobór wentylatora nawiewnego

 

17.2. Dobór wentylatora wywiewnego

18. Zestawienie elementów instalacji zespołu nawiewnego

19. Zestawienie elementów instalacji zespołu wywiewnego

 

20. Zestawienie urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i ich lokalizacja

 

21. Literatura 

 

22. Spis rysunków 

 

23. Spis tabel 

 

24. Spis rysunków dokumentacji instalacji klimatyzacyjnej