Mechanika budowli. Układy statycznie wyznaczalne Układy statycznie niewyznaczalne. Metoda sił

  • 67,00 zł

ISBN 

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 307, Rok: 2020 r.

Autorzy przedstawili zagadnienia mechaniki budowli bez żadnych odniesień do bardzo aktualnych i popularnych ujęć mechaniki w wersji tzw. komputerowej. Związane jest to z doświadczeniem autorów z prowadzenia innych przedmiotów „okołomechanicznych”, czyli m.in. z zastosowania programów do obliczania konstrukcji. Wydaje się, że ujęcie kursu mechaniki budowli w wersji klasycznej pozwoli uczulić i przygotować stentów i inżynierów budownictwa do świadomego i uważnego korzystania z tak rozlicznych programów komputerowych, wspomagających obliczenia konstrukcyjne. Powinno równie» nauczy¢ te osoby przyjmowania właściwego schematu statycznego konstrukcji, uczulić na uważne wprowadzanie danych schematu konstrukcji do programu komputerowego oraz umożliwić późniejszą właściwą interpretację uzyskanych w ten sposób wyników obliczeń statycznych.

 

Spis treści