Mechanika techniczna

  • 30,00 zł
ISBN ISBN 978-83-7283-570-3
Oprawa: twarda, Format: 174x245 cm, Stron: 279, Rok wydania: 2013, Ilustracje: liczne wzory i wykresy

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.


Spis treści:
OD AUTORÓW
WSTĘP
SPIS OZNACZEŃ
1. STATYKA 
1.1. Zasady statyki
1.1. Stopnie swobody, więzy, reakcje więzów 
1.2. Zbieżny układ sił
1.2.1. Redukcja zbieżnego układu sił. Znajdowanie wypadkowej
1.2.2. Płaski zbieżny układ sił 
1.2.3. Równowaga przestrzennego zbieżnego układu sił 
1.2.4. Równowaga płaskiego zbieżnego układu sił
1.3. Moment siły względem punktu i względem osi 
1.3.1. Moment siły względem punktu
1.3.2. Moment siły względem osi 
1.3.3. Moment wypadkowej zbieżnego układu sił. Twierdzenie Varignona 
1.4. Redukcja i równowaga przestrzennych układów sił
1.4.1. Przesunięcie równoległe siły
1.4.2. Redukcja układu sił
1.4.3. Zmiana bieguna redukcji 
1.4.4. Równowaga dowolnego układu sił
1.4.5. Równowaga płaskiego układu sił 
1.4.6. Alternatywne postacie warunków równowagi płaskiego układu sił
1.4.7. Przykłady i zadania
1.5. Środki ciężkości linii, figur płaskich i brył
1.5.1. Środek sił równoległych 
1.5.2. Środek ciężkości linii
1.5.3. Środek ciężkości figury płaskiej 
1.5.4. Środek ciężkości brył
1.6.Zagadnienia tarcia 
1.6.1. Tarcie statyczne 
1.6.2. Tarcie poślizgowe (toczenia) 
1.6.3. Tarcie cięgna. Wzór Eulera 
1.7. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
1.8. Siły wewnętrzne w prętach
1.8.1. Definicje
1.8.2. Zależności różniczkowe dla sił przekrojowych w pręcie zakrzywionym.
1.8.3. Różniczkowe równanie równowagi pręta prostego
obciążonego w trzech płaszczyznach
1.8.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania

2.   KINEMATYKA
2.1. Ruch punktu
2.2. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym punktu
2.3. Ruch postępowy 
2.4. Ruch obrotowy wokół nieruchomej osi
2.5. Ruch płaski bryły sztywnej 
2.6. Prędkość w ruchu płaskim
2.7. Przyspieszenie w ruchu płaskim
2.8. Ruch płaski jako chwilowy ruch obrotowy
2.9. Przykłady rozwiązane i zadania
2.10.  Ruch złożony (względny) 

3.DYNAMIKA 
3.1. DYNAMIKA  Ruch prostoliniowy punktu
3.2. Ruch krzywoliniowy punktu
3.3. Siła bezwładności. Zasada d’Alemberta
3.4. Praca siły. Energia kinetyczna punktu materialnego
3.5. Praca siły ciężkości
3.6. Praca siły sprężystej
3.7. Energia kinetyczna punktu materialnego
3.8. Zasada zachowania pędu
3.9. Moment pędu (kręt) punktu materialnego
3.10. Układ punktów materialnych. Środek masy
3.11. Twierdzenie o ruchu środka masy
3.12. Kręt układu punktów materialnych. Zasada zachowania krętu
3.13. Kręt układu punktów materialnych względem środka masy
3.14. Energia kinetyczna układu punktów materialnych
3.15. Twierdzenie Koeniga
3.16. Ruch płaski ciała sztywnego
3.17. Przykłady rozwiązane


4.   DRGANIA MECHANICZNE 
4.1. Ruch harmoniczny prosty 
4.2. Zastosowanie ruchu harmonicznego prostego
4.2.1. Wahadło matematyczne
4.2.2. Wahadło fizyczne 
4.2.3. Wahadło torsyjne 
4.3. Drgania wymuszone i  rezonans 
4.4. Ruch harmoniczny tłumiony 
4.5. Zagadnienia tłumionych drgań harmonicznych w ujęciu komputerowym 

5.   ZASTOSOWANIE METOD PROBABILISTYCZNYCH.
6.   TEMATY EGZAMINACYJNE
6.1. Tematy teoretyczne 
6.1.1. Statyka 
6.1.2. Kinematyka
6.1.3. Dynamika 
6.1.4. Przykładowe pytania egzaminacyjne
6.2. Przykładowe zadania
6.2.1. Statyka 
6.2.2. Kinematyka
6.2.3. Dynamika 

7.   TABLICE  MATEMATYCZNE
7.1. Pochodne pierwszego rzędu funkcji elementarnych
7.2. Pochodne wyższych rzędów funkcji elementarnych 
7.3. Ogólne reguły całkowania 
7.4. Całki podstawowe 
7.5. Funkcje trygonometryczne
7.6. Zestawienie wartości funkcji trygonometrycznych 
7.7. Jednostki miary – przedrostki
7.8. Jednostki miary – jednostki US, UK, SI i inne podstawowe 
LITERATURA