Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice

 • 53,92 zł

ISBN: 978-83-7283-726-4

Oprawa miękka, Format 17x24cm, Stron 274, 2016 r.

Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku. Podobieństwa i różnice.

 

Spis treści:

Streszczenie
Wstęp
1. Zarys rozwoju gospodarczego i przestrzennego Łodzi, Wilna i Lwowa do 1918 roku
1.1. Ruch budowlany w latach 1880- 1918. Łódź, Wilno, Lwów

 1. Miasto. Centrum miasta a jego śródmieście

 2. Kształtowanie się zabudowy w kwartałach śródmiejskich. Łódź, Wilno, Lwów

 3. Śródmiejska zabudowa z przełomu XIX/XX wieku. Podstawowe pojęcia i definicje

  4.1. Architekci działający na przełomie XIX/XX wieku w Łodzi, Wilnie i Lwowie

  4.2. Analiza porównawcza układów funkcjonalnych. Łódź, Wilno, Lwów

  4.3. Analiza porównawcza form architektonicznych. Łódź, Wilno, Lwów

  4.4. Elementy identyfikujące zabowę mieszkaniową w Łodzi, Wilnie i Lwowie

 4. Wielokulturowość miasta na przełomie XIX/XX wieku. Łódź, Wilno, Lwów

  5.1. Wpływ wielu kultur na kształtowanie się architektury miasta na przełomie XIX/XX wieku. Łódź, Wilno, Lwów8

  5.2. Ślady wielokulturowości w obecnej architekturze Łodzi, Wilna i Lwowa

 5. Zakończenie

Indeks twórców
Literatura
Summary
Charakterystyka zawodowa autorki
Spis rycin
Spis zdjęć