Od chłopskiej chałupy do domu mieszkalnego współczesnego rolnika

  • 48,00 zł

ISBN 978-83-7283-950-3
Format B-5, oprawa miękka, matowa, s. 263, 2020 r.

Książka ta opisuje i obrazuje przemiany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i architektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika. Obejmuje ona okres dwziestego wieku, okres, w którym po uwłaszczeniu chłopów, można było samodzielnie kształtować swoje środowisko zamieszkania według własne woli i na miarę swojego statusu materialnego. Opracowanie jest wzbogacone o materiały i doświadczenie autora wynikające z badań naukowych nad architekturą lową, jak i długoletnią praktykę zawodową.

Spis treści:

Podziękowania 5
Od autora 7
Wstęp 11
Rozdział 1. Chałupa XIX-wieczna jako punkt wyjścia do badań 19

Rozdział 2. Rozbzona świadomość 37 2.1.
Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie – 1909 r.
40 2.2. Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w 1912 r. w Krakowie 47

Rozdział 3. Inicjatywy Obywatelskie 5
3 3.1. Warszawski konkurs na zagrodę włościańską 53
3.2. Krakowski konkurs na zagrodę włościańską 66
3.3. Uwagi odnośnie do rozwiązań funkcjonalnychci architektonicznych 80

Rozdział 4. Na przedprożu Reformy Rolnej 83
4.1. Co z odbudową według projektów katalogowych lat 1915 i 1916? 83
4.2. Maszynowa produkcja chat i dworków drewnianych 88

Rozdział 5. Od batalii do reformy rolnej – lata 1919-1925-1939 93
5.1. Naprawa struktury agrarnej w odrodzonym Państwie Polskim 93
5.2. Uchwała Rolna i pierwsze zarządzenia wykonawcze. Rok 1919 94
5.3. Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z dnia 28 grnia 1925 r. 98
5.4. Praktyczna realizacja ustawy rolnej 98
5.5. Parcelacja bankowa 99
5.6. Parcelacja rządowa 104
5.7. Scalanie gruntów 111

Rozdział 6. Wieś Piaseczno – czy to jeszcze etap Reformy Rolnej? 121
6.1. Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dla chłopskiej chałupy 121
6.2. Proces organizowania instytucji do realizacji zadań związanych z odbudową wsi 128
6.3. Projekty „Krótkiej drogi” dla wsi Piaseczno 130
6.4. Projekty domów mieszkalnych przeznaczonych do realizacji 138
6.5. Konstrukcje i materiały budowlane 147
6.6. Realizacja budowy 147

6.7. 20 lat później. Obecny stan Piaseczna oraz badanie wyników doświadczenia 148
6.8. Wyraz architektoniczny 153

Rozdział 7. Chałupy – okres odwilży (1956-1970) 159
Rozdział 8. Program Rządowy PR-5 177
Rozdział 9. Chałupa w Krajobrazie Chronionym 195
Rozdział 10. „Dom swych marzeń” sięga po miano domu współczesnego rolnika 207
Rozdział 11. Dom rolnika w pracach stenckich 231
Streszczenie 245
Spis ilustracji 253
Nota o autorze