Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno

  • 39,00 zł

ISBN 978-83-7283-579-6

Oprawa: miękka, Format: 165x235 cm, Stron: 259, Rok wydania: 2017, Ilustracje: liczne wzory i wykresy

Podręcznik wydany przez Politechnikę Łódzką. Autorzy w swoim wznowionym podręczniku akademickim piszą o stalowych płatwiach z kształtowników profilowanych na zimno (giętych), które w ostatnich dekadach rozpowszechniły się w obudowach szkieletów budynków, szczególnie w systemach hal magazynowych, bowiem belki z kształtowników tego rodzaju charakteryzują się korzystnym stosunkiem masy do nośności i sztywności. W pracy zamieszczono obszerne fragmenty monografii jednego z autorów, Jerzego Goczka pt. "Belki z kształtowników giętych stężone poszyciem z blach fałdowych" (WPŁ, Łódź 2013).

 

Spis treści:

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁ

2.1. Wiadomości ogólne 

2.2. Właściwości mechaniczne stali 

2.3. Model materiału 

3. WYROBY GIĘTE 

3.1. Wiadomości ogólne 

3.2. Typowe wyroby

3.3. Formowanie kształtowników 

4. OCHRONA PRZED KOROZJĄ 

5. METODY ŁĄCZENIA 

5.1. Wiadomości ogólne 

5.2. Nośność połączeń na łączniki mechaniczne 

5.3. Nowe sposoby łączenia 

6. KLASYFIKACJA PRZEKROJÓW 

6.1. Reguły klasyfikacji

6.2. Zachowanie się belek o przekrojach klasy 4 

7. PRZEKRÓJ POPRZECZNY

7.1. Dobór przekroju poprzecznego 

7.2. Postacie niestateczności prętów z kształtowników giętych 

7.3. Niestateczność miejscowa 

7.4. Niestateczność dystorsyjna

7.5. Proporcje geometryczne przekroju poprzecznego 

7.6. Geometria naroży

7.7. Idealizacja przekroju 

7.8. Przekrój efektywny 

7.8.1. Ścianki płaskie bez usztywnień 

7.8.2. Ścianki płaskie z usztywnieniami brzegowymi 

7.8.3. Przekrój efektywny zetownika czterogiętego 

7.8.4. Ścianki płaskie z usztywnieniami pośrednimi 

7.8.5. Nośność sprężysto-plastyczna przy jednostronnym uplastycznieniu strefy rozciąganej 

7.9. Przykład obliczania charakterystyk przekroju efektywnego zetownika czterogiętego 

7.9.1. Efektywny przekrój obliczeniowy

7.9.2. Wskaźniki wytrzymałości przekroju efektywnego 

7.9.3. Pole powierzchni przekroju efektywnego 

7.9.4. Nośność obliczeniowa przekroju 

8. OBUDOWA 

8.1. Wiadomości ogólne 

8.2. Obudowa jako stężenie powierzchniowe szkieletu 

8.3. Przepony z prętów i poszycia 

8.4. Deformacja poszycia między belkami

8.5. Sztywność podparcia bocznego

8.6. Sztywność podparcia ze względu na obrót 

8.7. Metodyka doświadczalnego określania sztywności 

9. PŁATWIE STĘŻONE POSZYCIEM

9.1. Warunki podparcia i sposób obciążenia 

9.2. Zachowanie się płatwi stężonych poszyciem 

9.3. Model belki stężonej poszyciem według PN-EN 1993-1-3

9.4. Nośność belki stężonej poszyciem według PN-EN 1993-1-3

9.5. Stan graniczny użytkowalności płatwi 

9.6. Oparcie płatwi

9.6.1. Warunki podparcia przekrojów podporowych

9.6.2. Reakcje boczne płatwi według PN-EN 1993-1-3 

10. SCHEMAT STATYCZNY

10.1. Warunki podparcia 

10.2. Płatwie jako stężenie przeciwskrętne rygli

10.3. Model powłokowy

11. PRZYKŁAD OBLICZANIA PŁATWI Z ZETOWNIKA GIĘTEGO 

11.1. Dane wyjściowe 

11.2. Wartości oddziaływań i ich kombinacje

11.3. Wyznaczanie sił podłużnych w płatwiach 

11.4. Wpływ poszycia na nośność płatwi

11.5. Weryfikacja stanu granicznego nośności płatwi

11.6. Weryfikacja stanu granicznego użytkowalności płatwi

11.7. Weryfikacja połączeń śrubudowych

BIBLIOGRAFIA I NORMY