Podstawy konstrukcji mechanicznych - zbiór zadań. Wydanie II

  • 39,00 zł 19,00 zł

ISBN 978-83-7283-269-6

Oprawa: miękka, Format: 165x235 cm, Stron: 273, Rok wydania: 2008, Ilustracje: liczne wykresy i przekroje


W podręczniku Czytelnik znajdzie przykłady dotyczące raczej prostych zagadnień związanych z wyznaczaniem obciążeń, naprężeń, czy też trwałości elementów i zespołów mechanizmów i maszyn, najczęściej w warunkach statycznych. Niemniej zrozumienie i opanowanie umiejętności postępowania w tych prostych przypadkach może być podstawą samodzielnego budowania modelu obliczeniowego dla bardziej złożonych sytuacji rzeczywistych. Przy obliczeniach wytrzymałościowych niektórych elementów lub połączeń obowiązują procedury znormalizowane. W związku z tym autor opatrzył przykłady obliczeniowe obszernymi komentarzami.

Spis treści:

Od autora
1. Sprężyny walcowe śrubowe z drutu okrągłego
2. Połączenia śrubowe
3. Połączenia spawane
4. Połączenia wciskowe
5. Połączenia kształtowe
6. Przekładnie
7. Wałki8. Łożyska toczne
Literatura i wykaz norm związanych z tematyką podręcznika
Oznaczenia i własności mechaniczne wybranych materiałów