Projektowanie klimatyzacji w obiektach basenowych

  • 48,00 zł

ISBN 978-83-7283-721-9

Oprawa: miękka, Format: 20,5x25 cm, Stron:  133,  2016 r. 

W ostatnich latach liczba nowo projektowanych i modernizowanych obiektów basenowych wzrasta. Coraz istotniejsze staje się szeroko rozumiane zagadnienie techniki basenowej. Pojęcie to dotyczy nie tylko technologii przygotowania (uzdatniania) wody basenowej, lecz również zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego zarówno w aspekcie komfortu przebywania użytkowników, jak i ochrony obiektu basenowego (budynku) przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Instalacja klimatyzacyjna obiektu basenowego ma za zadanie: - oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, - osuszanie powietrza z nadmiaru wilgoci, - przewietrzanie obiektu basenowego, - utrzymywanie właściwej temperatury powietrza w hali basenowej (dogrzewanie lub chłodzenie).

Książka zawiera zebrane i usystematyzowane informacje dotyczące klimatyzacji hal basenowych w aspekcie usuwania powstających w tego rodzaju obiektach dużych zysków wilgoci oraz wiadomości na temat sposobów zapewnienia komfortu osobom korzystającym z tego rodzaju obiektów. Zamieszczono w niej zależności matematyczne umożliwiające przeprowadzenie obliczeń projektowych wraz z wytycznymi wykonania dokumentacji technicznej klimatyzowanego obiektu basenowego. Zostały opisane zalecenia dotyczące odbioru tego rodzaju instalacji w obiektach basenowych oraz wytyczne do dalszej eksploatacji. Wzory, rozważania i analizy teoretyczne zostały poparte przykładem projektu instalacji klimatyzacyjnej rzeczywistego obiektu basenowego.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń 6 Przedmowa 9

1. Wstęp 15

2. Rodzaje obiektów basenowych 18

2.1. Klasyfikacja obiektów basenowych 18
2.2. Schemat funkcjonalny obiektu basenowego 19

3. Klimatyzacja hal basenowych 20

3.1. Parametry powietrza wewnętrznego w hali basenowej 20
3.1.1. Temperatura powietrza 21 3.1.2. Wilgotność powietrza 23
3.1.3. Prędkość ruchu powietrza 28
3.1.4. Temperatura przegród budowlanych 30 3.1.5. Świeżość powietrza 31

4. Obciążenie wilgotnościowe hal basenowych 33

4.1. Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody niecki basenowej 33
4.1.1. Małe obiekty basenowe 42
4.1.2. Baseny treningowe 42
4.1.3. Baseny ogólnego przeznaczenia 43
4.2. Nomogram do określania ilości parującej wilgoci znad lustra wody 43
4.3. Powierzchnia zwilżonych posadzek 45
4.3.1. Wyznaczanie ilości parującej wilgoci ze zwilżonych posadzek 46
4.4. Parowanie z atrakcji wodnych 49
4.5. Określanie zysków wilgoci od lzi 50
4.6. Określanie ilości powietrza nawiewanego do hali basenowej 50

5. Obciążenie cieplne hal basenowych 52

5.1. Strumień ciepła wymieniany z otoczeniem zewnętrznym i pomieszczeniami sąsiadującymi 52
5.2. Strumień ciepła pochodzący z parowania wody 53
5.3. Strumień ciepła przekazywany wodzie na drodze konwekcji 54
5.4. Wyznaczanie ilości powietrza nawiewanego do hali basenowej 54

6. Systemy organizacji wymiany powietrza w halach basenowych 56
6.1. Nawiew szczelinowy 58

6.1.1. Dobór nawiewnych szyn szczelinowych 60

7. Regulacja systemów klimatyzacyjnych obiektów basenowych 61

8. Wymagania klimatyzacyjne stawiane pomieszczeniom okołobasenowym 64

9. Projekt klimatyzacji hali basenowej 66

9.1. Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna 66
9.2. Przyjęte założenia 66
9.3. Tryb pracy centrali klimatyzacyjnej 67
9.3.1. Praca dzienna centrali dla okresu zimowego 67
9.3.2. Praca dzienna centrali dla okresu letniego 69
9.3.3. Praca nocna centrali 70
9.4. Instalacja klimatyzacji 71
9.4.1. Przewody wentylacyjne 72

10. Obliczenia 73

10.1. Obciążenie wilgotnościowe hali basenowej 73
10.1.1. Parowanie wilgoci z powierzchni lustra wody 74
10.1.2. Parowanie wilgoci ze zwilżonych powierzchni posadzek 74
10.1.3. Parowanie wilgoci z atrakcji i urządzeń wodnych 74
10.2. Całkowite obciążenie wilgotnościowe hali basowej 75
10.3. Obliczenia wymaganej ilości powietrza nawiewanego 75
10.4. Obliczenia obciążenia cieplnego hali basenowej 75
10.4.1. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła 76
10.4.2. Obliczenia strumienia strat ciepła dla okresu zimowego 81
10.4.3. Obliczenia strumienia zysków ciepła dla okresu letniego 84
10.4.3.1. Strumień zysków ciepła przez przegrody przezroczyste 84
10.4.3.2. Strumień zysków ciepła przez przegrody nieprzezroczyste 88
10.5. Sumaryczny strumień zysków ciepła od nasłonecznienia 92
10.6. Strumień zysków ciepła ze źródeł wewnętrznych 93
10.6.1. Zyski ciepła z parowania wilgoci 93
10.6.2. Strumień ciepła jawnego oddawanego wodzie na drodze konwekcji 94
10.7. Maksymalne obciążenie cieplne hali basenowej 94
10.7.1. Obciążenie cieplne dla okresu zimowego 94
10.7.2. Obciążenie cieplne dla okresu letniego 95

11. Współczynniki kątowe przemian powietrza 96

12. Temperatura powietrza nawiewanego 97

13. Obróbka technologiczna powietrza nawiewanego 98

13.1. Wydajność nagrzewnicy wodnej 101
13.2. Wydajność chłodnicy 101

14. Dobór elementów nawiewnych 102

14.1. Część wysoka hali basenowej 102
14.2. Część niska hali basenowej 103

15. Dobór elementów wywiewnych 104

16. Obliczenia hydrauliczne instalacji klimatyzacyjnej 105

16.1. Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej 105
16.2. Opory hydrauliczne instalacji wywiewnej 109

17. Dobór wentylatorów do centrali klimatyzacyjnej 111

17.1. Dobór wentylatora nawiewnego 111
17.2. Dobór wentylatora wywiewnego 112

18. Zestawienie elementów instalacji zespołu nawiewnego 113
19. Zestawienie elementów instalacji zespołu wywiewnego 122

20. Zestawienie urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i ich lokalizacja 126

21. Literatura 129
22. Spis rysunków 131
23. Spis tabel 133
24. Spis rysunków dokumentacji instalacji klimatyzacyjnej 134
25. Załącznik - dokumentacja rysunkowa