Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych jednokierunkowo ZESZYT 1

  • 41,00 zł

ISBN 978-83-7283-386-0
Oprawa:
miękka, Format: 212x294 cm, Stron: 51, Rok wydania: 2018, Ilustracje: liczne wykresy i przekroje 

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.

SPIS TREŚCI:

DANE PROJEKTOWE
2. PROJEKT WSTĘPNY
2.1. Ustalenie grubości płyty
2.1 .1. Grubość płyty ze względu na nośność i warunki ekspozycji
2.1.2. Grubość płyty z uwagi na odporność ogniową
2.2. Ustalenie gabarytów żebra stropu
2.2.1. Gabaryty żebra ze względu na nośność i warunki ekspozycji
2.2.2. Gabaryty żebra ze względu na odporność ogniową
2.3. Ustalenie gabarytów podciągu
2.3.1. Gabaryty podciągu ze względu na nośność i warunki ekspozycji
2.3.2. Gabaryty podciągu ze względu na odporność ogniową
3. STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI (ULS-ULTIMATE LIMIT STATE)
3.l. Obliczenia statyczne płyty
3.2. Obliczenia statyczne żebra
3.3. Obliczenia statyczne podciągu
4. KONSTRUOWANIE ZBROJENIA
4.1. Zbrojenie płyty
4.2. Zbrojenie żebra
4.3. Zbrojenie podciągu
4.4. Zbrojenie stropu na oddziaływania wyjątkowe
4.4.1. Postanowienia ogólne
4.4.2. Wieńce obwodowe
4.4.3. Powiązania wewnętrzne
5. WYMIAROWANIE BELEK O PRZEKROJU RZECZ\'WIŚCIE TEOWYM
6. STANY GRANICZNE UŻITKOWALNOŚCI (SLS- SERVJCEABIUTY UM/T STATE)
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Sprawdzenie rys
6.2.1. Uwagi wstępne
6.2.2. Minimalne pole przekroju zbrojenia ze względu na zarysowanie
6.2.3. Sprawdzenie zarysowania bez obliczania szerokości rys
6.2.4. Obliczanie szerokości rys
6.3. Sprawdzenie ugięć
6.3.1. Postanowienia ogólne
6.3.2. Sprawdzenie ugięcia przez określenie granicznego stosunku rozpiętości do wysokości
LITERATURA