Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Termomechanika laminatów, płyt i powłok o funkcyjnej gradacji własności

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka
Autor: Jędrysiak Jarosław
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
40,00 zł
Oprawa: miękka, Format: 165x235 cm, Stron: 160, Rok wydania: 2010, Ilustracje: liczne wykresy i przekroje
 
Podręcznik wydany przez wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 
Spis treści
 
1.  Wstęp                  
1.1. Wprowadzenie do tematyki książki           
1.2. Przegląd wybranych metod modelowania           
1.3. Cel i zakres opracowania           
2.  Podstawy modelowania                  
2.1. Pojęcia podstawowe           
2.1.1. Parametr tolerancji                 
2.1.2. Jednorodne i niejednorodne rozłożenie komórek                 
2.1.3. Funkcje tolerancyjnie-periodyczne, wolnozmienne, silnie oscylujące              
2.1.4.  Uwagi                 
2.2. Założenia modelowania           
2.2.1.Wybór sposobu uśredniania                 
2.2.2. Założenie mikro-makro dekompozycji                 
2.3. Zarys metody modelowania tolerancyjnego           
2.3.1.Tolerancyjne uśrednianie funkcjonałów                 
2.3.2. Rozszerzona zasada stacjonarności działania                 
2.3.3.Modelowanie tolerancyjne równań Eulera-Lagrange’a                 
2.4. Zarys metody modelowania asymptotycznego           
2.4.1.Asymptotyczne uśrednianie funkcjonałów                 
2.4.2. Modelowanie asymptotyczne równań Eulera-Lagrange’a                 
3.  Przewodnictwo ciepła w laminatach                  
3.1. Laminaty o poprzecznej gradacji własności           
3.2. Równania uśrednione           
3.2.1.Model tolerancyjny                 
3.2.2. Model asymptotyczny                 
3.3. Wybrane zagadnienia           
3.3.1.Stacjonarny problem przewodnictwa ciepła w kierunku prostopadłym do warstw              
3.3.1.1.   Wprowadzenie                 
3.3.1.2.   Rozwiązanie tolerancyjne                 
3.3.1.3.   Przypadek laminatu o równomiernym rozłożeniu warstw – wyniki obliczeń              
3.3.1.4.   Przypadek laminatu o nierównomiernym rozłożeniu warstw – wyniki obliczeń                                                                             
3.3.1.5.   Przypadek laminatu o równomiernym rozłożeniu warstw –porównanie wyników obliczeń wg modelu tolerancyjnego
z wynikami wg teorii wyższego rzędu              
3.3.2. Kontrolowane przewodnictwo ciepła – kierunek prostopadły do warstw              
3.3.2.1.   Wprowadzenie                 
3.3.2.2.   Analiza zagadnienia w modelu tolerancyjnym –zastosowanie metody różnic skończonych              
3.3.2.3.   Analiza zagadnienia w teorii wyższego rzędu                 
3.3.2.4.   Porównanie wyników obliczeń                 
3.3.3. Kontrolowane przewodnictwo ciepła – kierunek równoległy do warstw              
3.3.3.1.   Wprowadzenie                 
3.3.3.2.   Rozprzęgnięcie układu równań – zastępcza niewiadoma                 
3.3.3.3.   Rozprzęgnięcie układu równań – modelowanie źródeł ciepła              
3.3.3.4.   Wyniki obliczeń                 
3.3.4.Stacjonarny problem dwukierunkowego przewodnictw ciepła  
3.3.4.1.   Równania modelu tolerancyjnego                 
3.3.4.2.   Wyniki obliczeń                 
4.  Elastodynamika laminatów 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Równania uśrednione 
4.2.1.Model tolerancyjny                 
4.2.2.Model asymptotyczny                 
4.3. Wybrane zagadnienia – drgania laminatu 
4.3.1.Wprowadzenie                 
4.3.2.Przypadek szczególny – drgania poprzeczne                 
4.3.3.Wyniki obliczeń                 
4.3.4. Podsumowanie                 
5.  Zagadnienia termosprężystości w laminatach 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Równania uśrednione 
5.2.1. Model tolerancyjny                 
5.2.2. Model asymptotyczny                 
6.  Płyty cienkie tolerancyjnie-periodyczne 101
6.1. Wprowadzenie 
6.2 . Równanie uśrednione                                                                           
6.2.1. Model tolerancyjny

6.2.2. Model asymptotyczny
6.3. Wybrane zagadnienia – drgania swobodne pasma płytowego
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Równania uśrednione
6.3.3. Przykład – zastosowanie metody Ritza
6.3.4. Wyniki obliczeń

7.  Powłoki cienkie tolerancyjnie-periodyczne                                           

7.1. Wprowadzenie                                                                                    

7.2. Równania uśrednione                                                                           

7.2.1. Model tolerancyjny                                                             

7.2.2. Model asymptotyczny                                                        

Podsumowanie          

Indeks                                                                                                                      

 

Literatura                                                                                                                

 

Streszczenie                                                                                                            

 

Summary