Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Architektoniczno- przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza

Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
35,70 zł
Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 210, 2007 r., fotografie i rysunki czarno-białe

Praca jest kontynuacją nt. wczesnodziejowego zespołu rezydencjalno-obronnego na Ostrowie Lednickim. Badania zostały przeprowadzone przez ten sam zespół autorski i miały rozpoznać warunki fizjograficzne i przyrodnicze w rejonie nieistniejącego juz od kilkuset lat jeziora oraz wykrycie ewentualnych zachowanych reliktów urządzeń piętrzocych wodę, dla ich teoretycznej konstrukcji. 

Dzięki temu opracowaniu i analizie dalszych źródeł stało się pewne, że w Polsce piastowskiej tworzono okręgi grodowe, zwane później kasztelaniami. Kasztelania giecka pod względem obszaru była przypuszczalnie największa w Polsce pierwszych Piastów.

Spis treści:
Wstęp
Część I Przestrzenny układ wczesnośredniowiecznej Kasztelanii Gieckiej
Próba ustalenia struktury przestrzennej według opolnego podziału terytorialnego
Rozwój wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gieczu w świetle źródeł archeologicznych

Część II Przyrodnicze podstawy rekonstrukcji
Wprowadzenie - przyrodnicze walory obronne Giecza i Lednicy
Ekologiczna odrębność okollic Giecza i Lednicy w postglacjalnych dziejach sfery biotycznej NIżowej Polski
Biostratygrafia, chronologia i antropopresja Środkowej Wielkopolski w świetle dotychczasowych materiałów
Geneza i rozmieszczenie zbiorników wodno-torfowych
Współczesny i dawniejszy układ hydrograficzny rejonu Giecza w świetle źródeł kartograficznych
Zbiornik połniowy i pogrzebane złoża bagienne
Jeziora i bagna okolic grodziska w świetle analiz palinologicznych
Znaleziska makroskopowe wybranych osadów
Charakterystyka paleolimnologiczna jezior w świetle niepyłkowych palinomorfów
Analiza subflosylnych okrzemek rdzenia A/06 z kopalnego zbiornika w Gieczu
Analiza subflosyjnych wioślarek z rdzenia A/06 kopalnego zbiornika w Gieczu

Podsumowanie
Krąg przyrodniczy
Problematyka ochrony przyrody
Krąg architektoniczno-przestrzenny

Literatura
Załacznik 1 - lista oznaczonych typów pyłkowych
Załącznik 2 - lista makroszczątków roślinnych