Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środków publicznych

Autor: Radosław Barek
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
33,25 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 133, 2008 rok

Praca ma charakter poznawczy i analityczny, odnosi się do kształtowania standardów środowiska mieszkaniowego. Przedstawione w niej zagadnienia dotyczą zarówno założeń urbanistycznych, architektury, układów funkcjonalnych zagospodarowania otoczenia, jak i społecznoorganizacyjnych aspektów związanych ze społecznościami zamieszkującymi w zespołach zabudowy powstającej z ziałem środków publicznych. Celem opracowania jest przedstawienie stanu środowiska mieszkaniowego, identyfikacja cech tego środowiska oraz złożoności zagadnień związanych z mieszkaniem, jego otoczeniem oraz społecznymi aspektami architektury mieszkaniowej powstającej ze śródków publicznych.
Problematykę kształtowania architektury środowiska mieszkaniowego subwencjonowanego ze środków publicznych badano na tle doświadczeń europejskich, w tym polskich, ostatniego stulecia. Analiza doświadczeń krajów europejskich wskazuje na istotną rolę środków publicznych, na ich wpływ nie tylko na standardy mieszkaniowe, ale także na formy architektoniczne i rozwiązania urbanistyczne zabudowy mieszkaniowej.

W pracy skoncentrowano się na efektach realizacyjnych inwestycji towarzystw budownictwa społecznego. Analizowano możliwości przyszłego kształtowania osiedli i zespołów mieszkaniowych w kontekście zrównoważonego rozwoju w strukturze miasta. Jednak dla dopełnienia obrazu społecznych uwarunkowań w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego przedstawiono też wybrane przykłady z krajów europejskich.

Spis treści:

Streszczenie

1. Wprowadzenie
2. Kształtowanie srodowiska mieszakniowego subsydiowanego ze środków publicznych
2.1. Okres międzywojenny - tendencje europejskie
2.2. Okres poowojenny
3. Tendencje w polskiej architekturze mieszkaniowej subsydiowanej ze środków publicznych
3.1. Koncepcje mieszkania społecznie najpotrzebniejszego w okresie międzywojennym
3.2. Powojenne koncepcje architektoniczno-urbanistyczne społecznej zabudowy mieszkaniowej
4. Środowisko mieszkaniowe społecznego budownictwa  czynszowego po 1989 r.
4.1. Tranformacja mieszkaniowa po 1989 r.
4.2. Społeczne budownictwo - poszukiwanie definicji
5. Obraz abudowy mieszkaniowej towarzystw budownictwa społecznego
5.1. Podstawy prawno-organizacyjne funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego
5.2. Społeczne działania w ramach TBS
5.3 Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne zespołów mieszkaniowych
5.4. Wewnętrzne układy przestrzenne w budynkach
5.5. Struktura i układy funkcjonalne mieszkań
6. Kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego w warunkach polskich
6.1. Zrównoważone środowisko mieszkaniowe i rewitalizacja zdegradowanych struktur mieszkaniowych
6.2. Środowisko zamieszkiwania a preferencje społeczne i standardy spełecznego budownictwa mieszkaniowego
6.3. Kryteria oceny środowiska mieszakniowego w społecznych zasobach czynszowych subsydiowanych ze środków publicznych
7. Zakończenie
Litaratura
Summary