Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Tom 2. Człowiek – Ekologia – Architektura.

Autor: pod red. Banach Marta, Januchta-Szostak Anna
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
55,60 zł

 ISBN 978-83-7775-438-2

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 190, 2016 r.

Publikacja poświęcona jest architekturze proekologicznej oraz problemom i wyzwaniom środowiskowym, technologicznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym i estetycznym, które towarzyszą realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 

W pierwszej części – Architektura proekologiczna i architechnologia – zmierzono się z wyzwaniami technicznymi i technologicznymi stojącymi przed architektami XXI w. Przedstawiono zakres i skalę tych wyzwań. Przeanalizowano założenia architechnologii i szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane służące poprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz wpływ światła słonecznego na komfort klimatyczny i bilans energetyczny budynku. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania narzędzi projektowania parametrycznego do celów proekologicznych, a także na przyczyny awarii i katastrof budowlanych wynikające z niedostosowania konstrukcji do warunków środowiska naturalnego. Podjęło problematykę planistyczno-prawną składającą się na drugą część monografii zatytułowaną Aspekty prawne kształtowania krajobrazu i realizacji inwestycji.

Wskazano na ochronę środowiska jako jeden z kluczowych elementów procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Skoncentrowano się na problemach związanych z projektowaniem i realizacją zrównoważonych inwestycji w budownictwie publicznym. Zaakcentowano trności z ochroną krajobrazu przy ustalaniu warunków zabudowy oraz przeanalizowano uwarunkowania przestrzenno-gospodarcze kształtowania krajobrazu w ramach rozwoju zrównoważonego. Ostatnia część książki – Architektura dla człowieka – poświęcona jest prospołecznym funkcjom architektury. Jest nie tylko odpowiedzią na coraz większe oczekiwania użytkowników, ale również na konieczność kształtowania świadomości i nieustannej edukacji ekologicznej.