Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Nowa certyfikacja energetyczna budynków jako element budownictwa zrównoważonego

Autor: Błaszczyński Tomasz Grzegorczyk Lidia Ksit Barbara
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
58,70 zł

ISBN ISBN 978-83-7775-487-0

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 328, 2018 r.

Ważna jest szeroka edukacja na temat zrównoważonego rozwoju, a szczególnie wszystkich aspektów zrównoważonego budownictwa i certyfikacji energetycznej. Niniejsza monografia chociaż w części wypełni tę rolę. W roku 2012, na podstawie poprzedniego rozporządzenia ministra infrastruktury (Dz.U. Nr 201 z 2008 r., poz. 1240), ukazała się monografia pod tytułem: Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej. Dezaktualizacja materiału w niej zawartego, wynikająca z rozwoju wiedzy z dziedziny budownictwa zrównoważonego, stała się przyczyną powstania niniejszej publikacji. W pierwszej części pracy (wstęp) zarysowano podejście do wspomnianego zagadnienia w różnych krajach. Kolejną część poświęcono budownictwu zrównoważonemu i certyfikacji ekologicznej. W następnym rozdziale pokazano współczesny świat budownictwa dążącego do zeroenergetyczności. W rozdziale 4 przedstawiono powstające na całym świecie ekomiasta i możliwe scenariusze ich rozwoju. Rozdział 5 dotyczy podstawowych przepisów prawnych związanych z certyfikacją energetyczną w Europie i w Polsce oraz stosunku innych krajów europejskich i krajów na świecie do certyfikacji energetycznej. Ostatnie trzy rozdziały są ściśle związane z charakterystyką energetyczną budynków i dotyczą kolejno: ważniejszych norm niezbędnych do oceny energetycznej budynków, podstaw metodologii w przypadku certyfikacji energetycznej oraz praktycznego zastosowania tej wiedzy na przykładzie wybranego obiektu. Książka zawiera załącznik – świadectwo energetyczne dla wybranego budynku i przyjętego wariantu obliczeniowego. Przygotowana książka jest adresowana do środowisk naukowych jako pomoc dydaktyczna, do projektantów i certyfikatorów energetycznych.

Przedmiot budownictwo zrównoważone jest wykładany na wielu uczelniach technicznych w kraju zarówno na stiach dziennych, jak i zaocznych. W związku z tym adresatem publikacji są także stenci kierunków budownictwo i kierunków związanych z budownictwem zrównoważonym i certyfikacją energetyczną