Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych

Autor: Joanna Ratajczak
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 144, 2009 r.

 
 
W książce omówiono znaczenie iluminacji w życiu lzi oraz przedstawiono projekt oświetlenia iluminacyjnego współczesnego obiektu architektonicznego. W początkowych rozdziałach przytoczono definicję, cele i zasady iluminacji oraz zagrożenia wynikające z błędów projektowych. Podano również zalecenia ilościowe niezbędne do opracowania koncepcji iluminacji obiektu. Na tej podstawie przygotowano koncepcję oświetlenia wybranej budowli. Uzasadniono wybór właśnie tego obiektu, opisano jego bowę, główne osie widokowe oraz właściwości odbiciowe i barwy elementów. Przedstawiono rozmieszczenie i nakierowanie opraw oraz wizualizację komputerową wykonaną w programie Relux Professional 2007. W zakończeniu podano wnioski i uwagi związane z wykonanym projektem i symulacją iluminacji obiektu.

Spis treści:
Przedmowa
1. Życiodajne światło - mity, wierzenia i prawdy naukowe
2. Teoretyczne podstawy iluminacji obiektów
2.1. Definicja iluminacji
2.2. Cele iluminacji
2.3. Aspekty emocjonalne, estetyczne i techniczne iluminacji obiektów
2.4. Metody uluminacji
2.5. Środki wyrazu używane w iluminacji
2.6. Tok postępowania podczas wykonywania projektu
2.7. Ilościowe zalecenia oświetleniowe dla iluminowanych obiektów
2.8. Ogólne zasady iluminacji
2.9. Sprzęt oświetleniowy
2.9.1. Źródła światła
2.9.2. Oprawy oświetleniowe
2.10. Wybór obiektu iluminacji
2.11. Iluminacja obiektów sakralnych
2.12. Zagrożenia związane z błędnymi koncepcjami iluminacji
3. Iluminacja obiektu sakralnego 
3.1. Rys historyczny, opis i znaczenie obiektu
3.2. Projekt iluminacyjny oswietlenia obiektu sakralnego
3.2.1. Ustalenie osi widokowych
3.2.2. Okreslenie właściwości odbiciowych i barwy elementów elewacji
3.2.3. Wybór metody iluminacji
3.2.4. Model iluminowanego budynku
3.2.5. Dobór opraw oświetleniowych i źródeł światła do projektu
3.2.6. Rozmieszczenie i nakierowanie opraw
3.2.7. Wizualizacja komputerowa iluminacji obiektu
4. Podsumowanie
Literatura