Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Stalowe konstrukcje prętowe. Część II. Struktury przestrzenne, przekrycia, maszty i wieże

Autor: Zdzisław Kurzawa, Marcin Chybiński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
42,00 zł

ISBN 978-83-7775-064-3

Oprawa: miękka, Format: , Stron: 236, 2011 rok

W książce opisano konstrukcje ujęte w programie stiów II stopnia. W rozdziale 1 opisano różne konstrukcje prętowe i prętowo-cięgnowe stanowiące przekrycie budynków o dużej rozpiętości. W rozdziale 2 omówiono różne rodzaje dachów wiszących oraz zasady obliczania cięgien prostych oraz układów cięgnowych o różnych sposobach zamocowania lin nośnych w konstrukcjach podpór. Tematem rozdziału 3 są konstrukcje masztów radiowych, oświetleniowych, energetycznych, przekaźnikowych i innych. W rozdziale 4 przedstawiono podstawowe informacje na temat konstrukcji i obliczeń wież.


SPIS TREŚCI

Przedmowa

1. Przestrzenne konstrukcje prętowe przekryć obiektów o znacznej rozpiętości w osiach podpór
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Wiązary przestrzenne
1.3. Przestrzenne płaskie układy prętowe - materace kratowe
1.4. Opis elementów struktury przestrzennej
1.4.1. Składniki struktury
1.4.2. Kształtowanie geometrii siatek struktury
1.4.3. Problem optymalizacji wymiarów struktury
1.5. Wybrane przykłady zastosowania struktur prętowych
1.6. Procedury obliczeniowe
1.6.1. Metoda uproszczona
1.6.2. Dokładne obliczenia (procedury numeryczne)
1.7. Rodzaje podparć struktur prętowych
1.8. Elementy montażowe i węzły struktur prętowych
1.8.1. Elementy montażowe struktur prętowych
1.8.2. Węzły struktur prętowych o płaskich połaciach
1.8.2.1. Uwagi ogólne
1.8.2.2. Węzły łączone na śruby prostopadłe do płaszczyzny siatek konstrukcji
1.8.2.3. Węzły o rozbudowanej konstrukcji elementów składowych
1.8.2.4. Węzły złożone z blach
1.8.2.5. Węzły o konstrukcji specjalnej - wciskane (wtykowe)
1.8.2.6. Węzeł typu Mero
1.8.2.7. Węzły kulowe
1.8.2.8. Węzły rowkowe
1.8.2.9. Węzły pierścieniowe
1.8.2.10. Rozwiązania konstrukcyjne brzegowych stref segmentów
1.8.3. Obliczenia statyczne i węzły struktur prętowych jedno- i wielokrzywiznowych (kopuły)
1.8.3.1. Uwagi ogólne
1.8.3.2. Obliczenia statyczne
1.8.3.3. Węzły rozbieralne typu SDC stosowane w kopułach
1.8.3.4. Węzły elementów kopuł wykonanych z prętów zamkniętych (rury kwadratowe) lub otwartych
1.9. Wybrane zagadnienia z zakresu montażu struktur prętowych
1.9.1. Uwagi ogólne
1.9.2. System Almos
1.9.3. System Mosag
1.9.4. Charakterystyka wybranych zagranicznych systemów montażowych
1.9.4.1. System konstrukcyjny Space-Grid
1.9.4.2. System konstrukcyjny Mock-up
1.9.4.3. Prefabrykowane segmenty przestrzennej konstrukcji prętowej Tubaccord
1.9.5. Zasady scalania i montażu struktur prętowych
1.10. Wybrane zagadnienia projektowania węzłów struktur prętowych o przekroju kołowym
1.10.1. Uwagi ogólne
1.10.2. Algorytm obliczeń węzłów prętów złożonych z rur okrągłych
1.10.3. Węzły w konstrukcjach przestrzennych

2. Konstrukcje złożone z prętów i cięgien - dachy wiszące
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Podział ustrojów prętowo-cięgnowych
2.3. Zasady konstruowania ustrojów cięgnowych
2.4. Konstrukcje brzegowe (oporowe) ustrojów cięgnowych
2.4.1. Uwagi ogólne
2.4.2. Przykład konstrukcji brzegowych
2.5. Wybrane zagadnienia obliczania cięgien
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Zasady projektowania cięgien według Eurokodu 3
2.5.2.1. Uwagi ogólne
2.5.5.2. Stan graniczny nośności
2.5.2.3. Stan graniczny użytkowalności
2.5.2.4. Stan zmęczenia cięgien (drgania)
2.6. Podstawowe zagadnienia dotyczące obliczania cięgien wiotkich
2.6.1. Uwagi ogólne
2.6.2. Wyznaczenie długości nierozciągliwości cięgna równomiernie obciążonego wzdłuż cięciwy
2.6.3. Określenie sił w cięgnie, strzałki zwisu oraz rozporu H
2.6.4. Przykłady obliczeniowe cięgien wiotkich
2.6.4.1. Siła w cięgnie i strzałka zwisu
2.6.4.2. Wpływ wydłużenia cięgna na wyniki obliczeń
2.6.4.3. Wpływ przyrostu obciążenia i przesunięcia podpory na naciąg cięgna
2.6.5. Wpływ podatności podpór cięgna
2.6.5.1. Uwagi ogólne
2.6.5.2. Przykład liczbudowy
2.7. Niesprężone ustroje cięgnowe podwieszone do krawędziowych cięgien brzegowych
2.8. Płaskie ustroje wielocięgnowe
2.8.1. Uwagi ogólne
2.8.2. Przykład liczbudowy wiązara linowego
2.9. Materiały i konstrukcje lin stosowane na cięgna
2.9.1. Uwagi ogólne
2.9.2. Właściwości mechaniczne materiałów stosowanych na cięgna
2.9.3. Opis konstrukcji lin
2.9.4. Zakotwienia cięgien

3. Maszty stalowe
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Obciążenia masztów
3.2.1. Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące obciążeń
3.2.2. Obciążenia zmienne wyjątkowe
3.2.3. Kojarzenie obciążeń dla masztów
3.3. Wybrane zagadnienia dotyczące obliczeń masztów
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Równanie odciągu dla masztu
3.3.3. Metody określania sztywności odciągu na rozciąganie wzdłuż cięciwy oraz sztywności zestawu odciągów na podporze trzonu
3.3.4. Przykład obliczeniowy
3.3.5. Uwagi dotyczące obliczeń trzonu masztu
3.3.6. Szczegółowe uwagi dotyczące obliczeń masztów
3.4. Zasady obliczeń masztów według Eurokodu 3
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Obliczeniowe przypadki obciążeń masztów
3.4.2.1. Obciążenia odciągów masztów symetrycznych
3.4.2.2. Obciążenia trzonów masztów symetrycznych
3.4.2.3. Zasady wyznaczania sił w maszcie od łącznego oddziaływania równomiernego i obciążeń odcinkowych

4. Wieże stalowe
4.1. uwagi ogólne
4.2. Opis obciążenia wieży wiatrem
4.3. Wyjaśnienie pojęcia mas równoważnych
4.4. Wyznaczenie równoważnego momentu bezwładności wieży
4.5. Obliczanie wież według Eurokodu
4.5.1. Uwagi ogólne
4.5.2. Zasady ustalania obciążenia wiatrem w zastępczej metodzie statycznej
4.5.3. Współczynniki siły oddziaływania wiatru na wyposażenie wieży
4.5.4. Zasady określenia współczynnika siły oddziaływania wiatru na sekcję konstrukcji Cf,s
4.6. Skręcanie trzonów wież (masztów)
4.6.1. Uwagi ogólne
4.6.2. Uwagi dotyczące obliczeń wpływu skręcania wież i masztów
4.7. Elementy podporowe wież i masztów
4.7.1. Uwagi ogólne
4.7.2. Urządzenie napinające liny odciągowe
4.7.3. Podpory wież i masztów

Bibliografia