Ogrzewnictwo

ISBN 978-83-7199-683-2

Oprawa: twarda, Format:  17x24 cm, Stron: 342,  2015 r.

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Podręcznik stanowi uzupełnienie istniejącej literatury z zakresu ogrzewnic-twa jeżeli chodzi o zmiany w przepisach wprowadzone w ostatnim czasie. Skierowany jest przede wszystkim do stentów kierunku inżynieria środowiska, ale może stanowić pomoc zarówno dla inżynierów projektantów, jak i eksploatatorów systemów grzewczych, jako uzupełnienie teoretycznej wiedzy na temat obecnego stanu prawnego dotyczącego wymagań w omawianym zakresie tematycznym, a także aktualnej metodyki obliczeń. Odwołanie do obowiązujących uregulowań prawnych jest szczególnie istotne w obecnej chwili, gdyż w ciągu ostatnich miesięcy miało miejsce wiele zmian aktów prawnych związanych z ich ujednoliceniem z przepisami Unii Europejskiej .


Autorzy dołożyli starań, aby podręcznik był napisany prostym, zrozumiałym językiem, ułatwiającym korzystanie z niego również praktykom. W przystępny sposób omawia zasady projektowania instalacji centralnego ogrzewania (co.) "krok po kroku", od obliczeń współczynników przenikania ciepła, poprzez obliczenia zapotrzebudowania na moc cieplną (obciążenia cieplnego), do graficznego obrazowania instalacji i obliczeń hydraulicznych. Omówiono również programy do projektowania instalacji co., które poprawiają komfort i wydajność pracy projektantów. Uzupełnieniem procesu projektowego jest rozdział dotyczący wymagań wykonawstwa i odbioru robót instalacji co.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

1. Wstęp

2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów ogrzewania

3. Komfort cieplny – wymagania

4. Metodyka obliczeń projektowego obciążenia cieplnego

5. Roczne zapotrzebudowanie na energię do ogrzewania

6. Procesy cieplno-przepływowe

7. Grzejniki

8. Systemy instalacyjne – projektowanie, zasady wyboru

9. Zabezpieczenie instalacji c.o. – wymagania, dobór

10. Armatura instalacji ogrzewczych

11. Projektowanie instalacji c.o.

12. Źródła ciepła

13. Sposoby rozliczania kosztów ciepła

14. Komputerowe wspomaganie projektowania systemów grzewczych

15. Badania i odbiory instalacji c.o.

Dodatek

Załącznik

Literatura