Archetyp bramy nieba w ujęciu starożytnym i średniowiecznym

Oprawa: miękka, Format: 21 x 29 cm, Stron: 175, 2011 r. , liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

W pracy próbuje się odtworzyć semiotyczny kod związany z pojęciem bramy nieba, tak jak było ono rozumiane w starożytności i średniowieczu. Na początku omówiono podstawowe pojęcia filozoficzne, przydatne w dalszej fazie badań (obraz, forma, proporcja). Następnie podjęto próbę analizy proporcji liczbudowych, kanonów postaci lzkiej i złotego podziału. W trzeciej części przeprowadzono analizę architektonicznych obrazów pojęcia bramy nieba, od zarania dziejów lzkości do epoki Cesarstwa Rzymskiego. W pracy zamieszczono również poszerzoną analizę jeo-chrześcijańskiego pojęcia bramy nieba i idealnej świątyni.

Spis treści:
Wstęp
1. Podstawowe pojęcia filozoficzne
1.1. Obraz
1.1.1. "Rzeczy widzialne są obrazami niewidzialnymi"
1.1.2. Odrzucenie rzeczy zbędnych i negacja odwrócenia
1.2. Forma
1.2.1. Dwie definicje formy - współczesna i antyczna
1.2.2. Forma przyczynowa i forma widzialna
1.2.3. Metafizyka światła
1.3. Proporcja
1.3.1. Definicja pitagorejska
1.3.2. Definicja scholastyczna

2. Język proporcji liczbudowych
2.1. Światło i proporcja jedności
2.2. Proporcje harmoniczne - relacje wzajemne liczb 1,2,3 i 4
2.2.1. Proporcja 1:4 - kwadrat (oraz krzyż, sześcian, podwójna  oktawa)
2.2.2. Proporcja 1:3 - trójkąt równoboczny (oraz oktawa+kwinta)
2.2.3. Proporcja 1:2 - oktawa i właściwa miara
2.2.4. Proporcja 2:3 - kwinta
2.2.5. Proporcja 3:4 - kwarta
2.3. Liczba 5 i proporcje antropomorficzne
2.3.1. Kanon postaci lzkiej wg Witruwiusza
2.3.2. Kanon postaci lzkiej wg Villarda de Honnecourt
2.3.3. Złoty podział

3. Niebiańska symbolika bramy w świecie starożytnym i w biblii
3.1. Starożytne archetypy bramy nieba
3.1.1. Prapoczątki bramy
3.1.2. Prapoczątki bramy
3.1.3. Brama wydzielonego obszaru sacrum
3.1.4. Brama jako symbol godności boskiej i królewskiej
3.1.5. Castrum romanum
3.1.6. Łuk triumfalny
3.2. Biblijna symbolika bramy
3.2.1. Betel i brama Syjonu
3.2.2. Brama nieba i brama piekieł
3.2.3. Brama sprawiedliwości
3.2.4. Brama światłości
3.2.5. Personifikacje pojęcia bramy: Chrystus, Matka Boska, Apostołowie
3.3. Biblijne modele idealnej świątyni
3.3.1. Świątynie starego testamentu
3.3.2. Chrystus jako idealna Swiątynia Boga
3.3.3. Nowe Jeruzalem

Konkluzja
Bibliografia
Spis ilustracji
Streszczenie