AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 3D

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 159, 2012 r.

 
Książka zawiera 69 ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trności i dotyczy modelowania w przestrzeni 3D za pomocą programu AutoCAD.

Autor zakłada, że Czytelnik jest już zaznajomiony z podstawowymi pojęciami z zakresu rysunku 3D. Intencją autora jest „prowadzenie za rękę”, tj. podpowiadanie kolejnych kroków bez zbędnego teoretyzowania.

 

Spis treści:

OD AUTORA
1. WYBRANE UWAGI 
2. ĆWICZENIA 

Ćwiczenie 1. OBSZAR (_SOLID), PIERŚCIEŃ (_DONUT), widoki 3D, WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES) (starsze wersje AutoCADs -
CECHY (_PROPERTIES), cieniowanie
Ćwiczenie 2. Schody 
Ćwiczenie 3. Stoliki 
Ćwiczenie 4. Żaluzje pionowe 
Ćwiczenie 5. Płot
PLINIA (_PLINE), BLOK (_BLOCK), ZMIERZ (MEASURE) 
Ćwiczenie 6. Linia w przestrzeni 3D
LINIA (LINE), CECHY (_PROPERTIES), LUW (_UCS) 
Ćwiczenie 7. Krata z polilinii
EDPLIN LPEDIT), PLINIA (_PLINE), WŁAŚCIWOŚCI LPROPERTIES), PODZIEL (_DIVIDE), SZYK (ARRAY) 
Ćwiczenie 8. Przęsło płotu 
Ćwiczenie 9. Pergola z polilinii
EDPLIN LPEDIT), WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES), BLOK (_BLOCK), PODZIEL (_DIVIDE), 3DOBRÓT(_3DROTATE) 
Ćwiczenie 10. Parawan z polilinii szerokich i grubych 
Ćwiczenie 11. Jak ze wzoru kreskowania utworzyć polilinie? Przęsło płotu EDPLIN (_PEDIT), WŁAŚCIWOŚCI LPROPERTIES), PRZEDŁUŻ LLENGHTEN), ROZBIJ (_EXPLODE), PRZESUŃ (MOVE), OBRÓT3D (_ROTATE3D) 
Ćwiczenie 12. Jak ze wzoru kreskowania utworzyć polilinie? Krata pomostowa PROSTOKĄT (RECTANGLE), KRESKUJ (HATCH), EDPLIN LPEDIT), WŁAŚCIWOŚCI LPROPERTIES), ROZBIJ (EXPLODE) 
Ćwiczenie 13. Jak ze wzoru kreskowania utworzyć polilinie? Kratka wentylacyjna
PIERŚCIEŃ (DONUT), KRESKUJ (HATCH), EDPLIN (_PEDIT), WŁAŚCIWOŚCI LPROPERTIES), ROZBIJ (_EXPLODE), PRZESUŃ (MOVE)
Ćwiczenie 14. Okrąg i kreskowanie w przestrzeni 3D OKRĄG (CIRCLE), LUW (_UCS), KRESKUJ (HATCH) 41
Ćwiczenie 15. Kreskowanie w przestrzeni 3D - cd 42
Ćwiczenie 16. Kreskowanie, tekst jednowierszowy i wymiary w przestrzeni 3D 
DTEKST (_DTEXT), 3WPOW, (3DFACE), LUW (_UCS) 
Ćwiczenie 17. Globus

SZYK (ARRAY), 3DSZYK (_3DARRAY), WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES), PRZESUŃ (_MOVE), EDPLIN (_PEDIT)
Ćwiczenie 18. Blok jednostkowy 3D
WŁAŚCIWOŚCI (PROPERTIES), BLOK (_BLOCK), WSTAW (JNSERT), ROZBIJ (_EXPLODE), LISTA (_LIST), LUW (_UCS), PISZBLOK (WBLOCK) 
Ćwiczenie 19. Pożyteczna polilinia 2D - cd. GRADIENT (_GRADIENT) 
Ćwiczenie 20. Modelowanie szkieletowe - linia i bloki w przestrzeni 3D
BLOK (_BLOCK), LUW (_UCS), LUWSYMB (JJCSICON), DTEKST (_DTEXT)
Ćwiczenie 21. Modele szkieletowe. Fuleren C60
UTNIJ (_TRIM), SZYK (_ARRAY), PRZERWIJ (BREAK), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE) 
Ćwiczenie 22. Dwunastościan 
Ćwiczenie 23. Siatki
3D (_3D), SURFTAB1, SURFTAB2, POWOBROT(RULESURF), POWWALC (_TABSURF), POWPROST (RULESURF), POWKRAW (EDGESURF) 
Ćwiczenie 24. Powierzchnie
POWPŁAS (PLANESURF), DELOBJ, WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), SKOS (_SWEEP), HELISA (_HELIX), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE), WYCIĄGNIĘCIE (LOFT), KONWNAPOW (_CONVTOSURFACE), ROZBIJ (_EXPLODE) 
Ćwiczenie 25. Modelowanie ściankowe
LUW/Początek (_UCS), 3WPOW (_3DFACE), WIDOK (_VIEW), 3DORBITA (_3DORBIT) 
Ćwiczenie 26. Linia, Powierzchnia 3D, Kreskowanie, Powierzchnia w przestrzeni 3D. Namiot
PROSTOKĄT (_RECTANGLE), ROZBIJ (_EXPLODE),WPOW(_3DFACE), LUW (_UCS), KRESKUJ (HATCH), WYCIĄGNIĘCIE (_LOFT) 
Ćwiczenie 27. Modele szkieletowe i ściankowe - cd. Latawiec Potter
ODSUŃ (_OFFSET), 3DOBRÓĆ (3DROTATE), 3WPOW (_3DFACE) 
Ćwiczenie 28. Namiot igloo
LUW (_UCS), PLAN (_PLAN), OKRĄG (_CIRCLE), WYCIĄGNIĘCIE (LOFT), PRZERWIJ (_BREAK) 
Ćwiczenie 29. Modelowanie ściankowe - cd. Stolik z „zastawą"
GRANICE (JJMITS), PRZESUŃ (_MOVE), SURFTAB1, SURFTAB2, POWPROST (RULESURF), POWKRAW (EDGESURF), WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES), KOPIUJ (_COPY), POWOBROT (_REVSURF), UTNIJ (_TRIM) 
Ćwiczenie 30. Modelowanie ściankowe. Balon
EDPLIN (_PEDIT), SZYK (_ARRAY), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE) 
Ćwiczenie 31. Modelowanie krawędziowe i ściankowe - cd. Latawiec Bayeta 
3D, ROZCIĄGNIJ (STRETCH), ODSUŃ (OFFSET), LUW/Obiekt, LUW/x, PLAN (_PLAN), WYCIĄGNIĘCIE (LOFT), USUŃ(_PURGE) 
Ćwiczenie 32. Chusteczka-spadochron
UCSORTHO, KOPIUJ (_COPY), PRZESUŃ (_MOVE), SURFTAB1, SURFTAB2, POWKRAW (_EDGESURF),
3D/sFera 
Ćwiczenie 33. Chusteczka-spadochron_2
WYCIĄGNIĘCIE (_LOFT), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), UTNIJ (_TRIM), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE) 
Ćwiczenie 34. Modelowanie ściankowe - cd. Spadochron
EDPLIN (_PEDIT), SZYK (_ARRAY), POWKRAW
(_EDGESURF), WYCIĄGNIĘCIE (LOFT) 
Ćwiczenie 35. Modele ściankowe - cd. Piłki
UTNIJ (_TRIM), SZYK (ARRAY), PRZERWIJ (_BREAK), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE) 
Ćwiczenie 36. Piłki różne 
Ćwiczenie 37. Tunel foliowy i inne modele ściankowe 
Ćwiczenie 38. Modelowanie bryłowe. Dźwignia
REGION, RÓŻNICA (_SUBTRACT), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), PARAMFIZ (_MASSPROP) 
Ćwiczenie 39. Teksły-bryły
STYL (STYLE), DTEKST (_DTEXT), PLINIA (_PLINE), REGION, WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), PARAMFIZ ( MASSPROP) 
Ćwiczenie 40. Klucz imbusowy
PLINIA (_PLINE), ZAOKRĄGL (_FILLET), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE) 
Ćwiczenie 41. Kompensator lirowy
EDPLIN LPEDIT), 3DWORBITA (_3DFORBIT), REGION, RÓŻNICA (SUBTRACT), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE)/ śCieżka,
PARAMFIZ (_MASSPROP), ODSUŃ (OFFSET), ZAOKRĄGL (FILLET), EDPLIN (_PEDIT), SKOS (_SWEEP) 
Ćwiczenie 42. Kolano segmentowe
SZYK (_ARRAY), PLINIA (_PLINE), EDPLIN (_PEDIT), PRZESUŃ (_MOVE), WYDŁUŻ (_EXTEND), ODSUŃ LOFFSET), REGION, RÓŻNICA (SUBTRACT), SKOS (SWEEP), PARAMFIZ (_MASSPROP) 
Ćwiczenie 43. Kredka
WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), RÓŻNICA (SUBTRACT),
PRZEKRĘĆ (_REVOLVE), OBROTY3D (_ROTATE3D), EDBRYŁA (SOLIDEDIT) 
Ćwiczenie 44. Piasta
LUSTRO (MIRROR), OBWIEDNIĄ (BOUNDARY),
PRZEKRĘĆ (_REVOLVE), PARAMFIZ (_MASSPROP), KALK LCALC) 
Ćwiczenie 45. Tarcza
REGION, PRZEKRĘĆ (_REVOLVE), PRZESUŃ (_MOVE), SZYK (_ARRAY), RÓŻNICA (SUBTRACT) 
Ćwiczenie 46. Wałek 
Ćwiczenie 47. Bryły obrotowe 
Ćwiczenie 48. Wałek z wielowypustem
PROSTOKĄT LRECTANGLE), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE), ODSUŃ LOFFSET), EDPLIN (_PEDIT), SKOS (_SWEEP), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), SZYK (ARRAY), RÓŻNICA
(SUBTRACT) 
Ćwiczenie 49. Kłódka
EDPLIN LPEDIT), SKOS (_SWEEP), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), KOSTKA (_BOX), KOPIUJ (_COPY), PRZESUŃ (_MOVE), RÓŻNICA LSUBTRACT), ZAOKRĄGL (FILLET)
Ćwiczenie 50. Modelowanie bryłowe - cd. Piłka
SFERA (SPHERE), WALEC („CYLINDER), EDBRYŁA (_SOLIDEDIT) 
Ćwiczenie 51. Modelowanie bryłowe - cd. Piłka2
SZYK (_ARRAY), SFERA (_SPHERE), EDBRYŁA
(SOLIDEDIT), PŁAT (_SLICE), SUMA (_UNION) 
Ćwiczenie 52. Rurociąg
SKOS (_SWEEP), WYCIĄGNIJ (EXTRUDE), OBRÓT3D (ROTATE3D), OBRÓT (_ROTATE), SUMA (JJNION), EDBRYŁA (_SOLIDEDIT) 
Ćwiczenie 53. Kolano gładkie z kołnierzami
EDPLIN LPEDIT), ODSUŃ LOFFSET), REGION,
RÓŻNICA (SUBTRACT), WYCIĄGNIJ (EXTRUDE), PRZESUŃ (_MOVE), PARAMFIZ (_MASSPROP), COFAJ (_UNDO) 
Ćwiczenie 54. Koło zębate
REGION, PRZEKRĘĆ (_REVOLVE), RÓŻNICA (_SUBTRACT), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), DOPASUJ (_ALIGN), OBRÓT3D LROTATE3D), PRZESUŃ (_MOVE) 
Ćwiczenie 55. Bryły złożone. Matrioszka
RÓŻNICA LSUBTRACT), EDBRYŁA (_SOLIDEDIT), SUMA LUNION), REGION, PRZEKRĘĆ (_REVOLVE) 
Ćwiczenie 56. Stos ogniw paliwowych o bowie płaskiej - model bryłowy
REGION, WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), BLOK (_BLOCK), KOPIUJ LCOPY), OBRÓT3D (_ROTATE3D), LUSTR03D LMIRROR3D), EDBRYŁA (_SOLlDEDIT), SUMA (_UNION), SZYK (_ARRAY), ZAOKRĄGL (.FILLET) 
Ćwiczenie 57. Stos ogniw paliwowych o bowie płaskiej - wariant 2
REGION, RÓŻNICA (_SUBTRACT), WYCIĄGNIJ (_EXTRUDE), LUSTRO LMIRROR), PŁAT (_SLICE), PRZESUŃ (_MOVE), EDBRYŁA (_SOLIDEDIT), BLOK (_BLOCK), WSTAW ( INSERT), 3DSZYK ( 3DARRAY) 
Ćwiczenie 58. Ogniwo paliwowe typu SOFC
OBWIEDNIĄ (BOUNDARY), REGION, WYCIĄGNIJ (EXTRUDE), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE) 
Ćwiczenie 59. Modelowanie bryłowe w obszarze Model, kompozycja, wymiarowanie, opis i wydruk rysunku technicznego w obszarze Papier. Wirnik Savoniusa 
STYL LSTYLE), WYMSTYL (DIMSTYLE), RZUTNIE LVIEWPORTS), WŁAŚCIWOŚCI LPROPERTIES), KOPIUJ (_COPY), PRZESUŃ (JVIOVE), REGEN, NFRAGM (_PAN), DISPSILH 
Ćwiczenie 60. Wirnik śrubudowy
STYL (_STYLE), WYMSTYL (DIMSTYLE), RZUTNIE (_VIEWPORTS), WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES), KOPIUJ (_COPY), PRZESUŃ (_MOVE), REGEN, NFRAGM (_PAN), DISPSILH 
Ćwiczenie 61. Ślimak hirina podajnika ślimakowego
HELISA (_HELIX), SKOS (_SWEEP), POGRUB (THICKEN), WYCIĄGNIJ (EXTRUDE), LUW (_UCS)
Ćwiczenie 62. Śmigla
UCSORTHO, SZYK (_ARRAY), 3DSZYK (3DARRAY), SKOS (_SWEEP), WYCIĄGNIĘCIE (LOFT) 
Ćwiczenie 63. Zadania różne 
Ćwiczenie 64. Jak wyznaczyć pole powierzchni bryły?
PARAMFIZ LMASSPROP), EDBRYŁA (_SOLIDEDIT), KALK (_CALC), JEDN (JJNITS) 
Ćwiczenie 65. Sprawdzenie „słuszności" twierdzeń Pappusa-Guldina
ODSUŃ (_OFFSET), REGION, LUW (_UCS), PARAMFIZ (_MAŚSPROP), JEDN (_UNITS), LISTA (_LIST), PRZEKRĘĆ (_REVOLVE) 
Ćwiczenie 66. Masowy moment bezwładności. Twierdzenie Steinera
SFERA (SPHERE), PARAMFIZ (_MASSPROP), LUW (_UCS)
Ćwiczenie 67. Środek ciężkości bryły i układu brył
PARAMFIZ LMASSPROP), LUW (_UCS), KOSTKA (_BOX), SKALA (_SCALE) 
Ćwiczenie 68. Eksperymenty. Wpływ rodzaju modelu na czas przebiegu operacji
(POLILINIA. CECHY, PARAMFIZ) 
Ćwiczenie 69. Zagadki 

BIBLIOGRAFIA