Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 397, 2014 rok

Praca poszerza obszar wiedzy urbanistycznej o Aglomeracji Górnośląskiej w zakresie formowania się struktur przemysłu i osadnictwa na tym terenie. Zbadanie procesów, które były siłą sprawczą uformowania się tych struktur w różnorodnych procesach dziejowych doprowadziło do określenia progów rozwojowych aglomeracji. Na bazie badań naukowych przedstawiono systematykę ukształtowania środowiska zbudowanego w aspektach historycznym, tożsamościowym i funkcjonalno-przestrzennym, zilustrowaną mapami pokazującymi rozwój Aglomeracji Górnośląskiej. Jest to pierwsza monografia pokazująca etapy rozwoju struktur przemysłu i osadniczych aglomeracji pod wpływem rozwoju przemysłu od XVIII wieku do lat 80 XX wieku.