Historia architektury - Gotyk

Oprawa: miękka, Format: 21x29,5 cm, Stron: 100,  2004 r., 130  fotografii i rysunków

Publikacja niniejsza, jako pomoc dydaktyczna dla stentów architektury, przeznaczona jest również dla szerszego grona osób zainteresowanych tą problematyką. Jest autorską próbą przedstawienia wybranych zagadnień z historii gotyckiej architektury w Polsce, utrzymaną w formie esejów ilustrowanych własnymi zdjęciami obiektów architektury i sztuki.

Styl gotycki trwał na ziemiach Polski przez około dwa i pół wieku, od połowy XIII do początków XVI w. W tym czasie ukształtowana została jego zróżnicowana terytorialnie oraz historycznie postać stylistyczna i ten właśnie aspekt przemian starał się autor wyeksponować w swej pracy.

Spis treści:
Charakterystyka gotyku w Polsce i jego zasięg
Protogotycka i wczesnogotycka architektura klasztorna zakonów kaznodziejskich
Wczesnogotycka architektura zakonu cystersów
Wczesnogotycka architektura sakralna na Śląsku
Architektura sakralna na Śląsku w XIV i XV w.
Gotycka architektura świecka w miastach śląskich
Gotycka architektura sakralna w Krakowie i w Małopolsce
1. Trzecia katedra krakowska
2. Wielkie bazyliki typu "krakowskiego"
3. Kościoły jednofilarowe i dwunawowe halowe
Świecka architektura gotycka w Krakowie
1. Wawel
2. Budowle municypalne
3. Architektura warowna
Gotyk w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Warmii
Architektura sakralna Pomorza Wschodniego
Architektura "gotyku pięknego" na Pomorzu Zachodnim
Późnogotycka rzeźba Wita Stwosza
Literatura
Słowniczek terminologiczny