Jakość budynków biurowych w świetle najnowszych metod oceny jakości środowiska zbudowanego

Oprawa: miękka, Format: 30x30 cm, Stron: 196, 2009 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe

Głównym celem książki jest przybliżenie głównych , najważniejszych idei i metod wiążących się bezpośrednio z zagadnieniem osiągania wysokiej jakości środowiska budynków biurowych. Książka ta przedstawia jak współczesny świat, w którym obserwujemy ostrą konkurencję rynkową, szybki rozwój technologii informatyczno –komunikacyjnych, zmieniające się wymagania użytkowników i rosnącą potrzebę rozwoju zrównoważonego, wpływa na ocenę sprawności działania budynku biurowego. W książce zawarto wszystkie najważniejsze zagadnienia mające wpływ na efektywność biurowca, przedstawiono również w sposób obszerny tematykę programowania i projektowania przestrzeni pracy biurowej. Autor opisuje także koncepcje i metody oceny jakości środowiska zbudowanego, które należy brać pod uwagę, gdy analizowany jest problem zaspokojenia potrzeb użytkowników nowoczesnego biurowca. Problematyka zawarta w książce została opisana w trzech częściach.

W rozdziale II przedstawiono modele współczesnych organizacji, profil użytkownika przestrzeni biurowej i strategie czasowo –przestrzenne organizacji pracy biurowej. W rozdziale III przedstawiono od strony praktycznej i teoretycznej zagadnienie projektowania biurowca ekonomicznego, elastycznego i efektownego, który nie tylko podnosi produktywność pracowników biurowych, lecz jest również częścią strategii wiązania wyróżniających się pracowników z firmą. W rozdziale IV opisano wyniki pracy naukowców mających najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie oceny sprawności działania budynków. W rozdziale przedstawiono najbardziej znane i cieszące się uznaniem metody badań jakościowych i sposoby ich stosowania. Aneks książki zawiera dwa opracowania: „Przykłady badanie jakościowe: ocena jakości budynku biurowego jako przykład analizy sprawności działania obiektu architektonicznego“ i „Lista kategorii sprawności działania budynku –narzędzie wstępnej oceny jakości budynku biurowego“.

Spis treści:
I.   Wstęp
II.  Charakter pracy biurowej na początku XXI wieku
1.  Model organizacji
2.  Profil użytkownika przestrzeni biurowej
3.  Strategie  czasowo –przestrzenne organizacji pracy biurowej

III.  Wymagania wobec nowoczesnego budynku biurowego
1. Elastyczność
2. Wysoka jakość miejsca pracy
3. Efektywność wykorzystania przestrzeni budynku

IV.  Rola badań w podnoszeniu jakości budynków biurowych
1.  Metody elastyczne, stworzone dla rozpoznania indywidualnych wymagań i potrzeb użytkowników
1.1. Analiza potrzeb użytkownika na bazie metody POE
1.2. Ocena jakości funkcjonalnej, poprzedzająca projektowanie architektoniczno –budowlane
1.3. Ocena jakości organizacyjnej
2. Metody usystematyzowane opierające się na uporządkowanych zbiorach kategorii jakościowych
2.1. Building Quality Assessment (BQA) (Ocena Jakości Budynku)
2.2. Serviceability Tools and Methods (STM) (Narzędzia i Metody Weryfikacji Wymaganej Sprawności Działania Budynku)
2.3. The Real Estate Norm (REN) (Norma Jakości Nieruchomości)
2.4. Vacancy Risk Meter (VRM) (Analiz ryzyka braku zainteresowania budynkiem biurowym ze strony najemców)
3. BPE – Building Perormance Evaluation (Ewaluacja Sprawności Budynku) –przykład oceny jakości w pełnym cyklu życia technicznego budynku

V.    Podsumowanie
VI.    Aneks
1. Przykładowe badanie jakościowe: Ocena jakości budynku biurowego jako przykład analizy sprawności działania obiektu architektonicznego
2. Lista kategorii sprawności działania budynku – narzędzie wstępnej oceny jakości budynku biurowego
Słownik terminów
Bibliografia
Słownik akronimów
Streszczenie
Indeks