Jakość współczesnych uniwersytetów w opiniach użytkowników i w studenckich koncepcjach projektowych. Studium przypadku

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 127, 2014 r.

Monografia dotyczy prowadzonych przez autorów badań jakościowych w środowisku kampusu uniwersyteckiego oraz sposobów analizowania problematyki związanej z potrzebami użytkowymi w wybranym zakresie, na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego. Zamiarem autorów było pokazanie praktycznej strony prowadzenia badań przedprojektowych, jako wstępu do opracowania koncepcji projektowych. Sformułowane wnioski posłużyły następnie stentom do wykonania prac stialno-projektowych na terenie Uniwersytetu. Prace stenckie wykonano w ramach przedmiotów dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Spis treści: