Kompendium akustyki architektonicznej wraz z przykładami metod obliczeniowych

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 271, 2010 rok

W podręczniku zawarto wprowadzenia teoretyczne do zagadnień akustyki środowiskowej i budowlanej wraz z przykładami obliczeniowymi i ilustracjami. Podręcznik przeznaczony jest dla inżynierów budowlanych oraz stentów stiów inżynierskich i magisterskich na wszystkich specjalnościach wydziałów budownictwa, architektury i ochrony środowiska.

Książka zawiera skondensowany opis podstawowych praw i zjawisk fizycznych związanych zarówno z propagacją dźwięku w terenie otwartym, jak i przestrzeni zamkniętej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych metod obliczeniowych stosowanych w procesie projektowania ochrony przeciwdźwiękowej.

Projektowanie w zakresie ochrony akustycznej jest zagadnienie trnym, wymagającym współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. Z tego względu książka ma na celu przybliżenie specjalistom z innych dziedzin, np. urbanistyki, architektury i budownictwa, podstawowych wiadomości z zakresu akustyki architektonicznej, umożliwiających samodzielne proste obliczenia w projektowanych rozwiązaniach ochrony przeciwdźwiękowej. Zamierzeniem tej książki jest przynajmniej częściowe wypełnienie luki, jaka istnieje w literaturze technicznej dotyczącej tej dziedziny.
Przedstawione w książce zróżnicowane warianty obliczeń akustycznych mają za zadanie umożliwić projektantom prawidłowe i samodzielne rozwiązanie powszechnie występujących nieskomplikowanych problemów w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz. Należy tu jednak podkreślić, że w stosowane w akustyce modele teoretyczne są w większości przypadków przybliżone i często nie odzwierciedlają warunków występujących w rzeczywistości. Z tego względu w praktyce należy dążyć, gdy jest to tylko możliwe, do potwierdzenia wyników obliczeń teoretycznych wynikami opartymi na pomiarach akustycznych.

Spis treści:
Wstęp
1. Podstawowe pojęcia akustyczne
1.1. Ciśnienie akustyczne
1.2. Okres drgań
1.3. Faza drgań
1.4. Częstotliwość f
1.5. Długość fali γ
1.6. Amplita
1.7. Czoło (front) fali
1.8.Prędkość dźwięku
1.9. Zjawiska fizyczne
1.10. Ton prosty
1.11. Częstotliwości harmoniczne
1.12. Oktawa
1.13. Tercja
1.14. Szum akustyczny
1.15. Szum biały
1.16. Szum różowy
1.17. Widmo akustyczne
1.18. Klasyfikacja pól i sygnałów akustycznych
1.19. Parametry akustyczne
1.20. Wartość skuteczna (RMS) i szczytowa (PEAK)
1.21. Wartość szczytowa (PEAK)
1.22. Decybel jako miara względna
1.23. Poziom ciśnienia akustycznego
1.24. Korekcja częstotliwości (LIN, A, C)
1.25. Poziom dźwięku A
1.26. Poziom natężenia dźwięku
1.27. Poziom mocy akustycznej
1.28. Natężenia dźwięku
1.29. Impedancja akustyczna
1.30. Charakterystyka kierunku i źródła
1.31. Poziom równoważny hałasu
1.32. Statystyczne parametry hałasu
1.33. Gęstość prawdopodobieństwa rozkładu amplit p(x)
Zadania do rozwiązania

2. Tłumaczenie dźwięku w przestrzeni otwartej
2.1. Ochrona akustyczna środowiska w świetle przepisów Unii Europejskiej
2.2. Wskaźnik oceny poziomu hałasu
2.3. Mapy hałasu
2.4. Wpływ odległości na proces propagacji dźwięku
2.5. Wpływ pokrycia terenu na propagację dźwięku
2.6. Ekranowanie akustyczne obiektów
2.7. Efektywność akustyczna ekranu
2.8. Metoda Rettingera
2.9. Metoda Meakawy
2.10. Metoda Rathego
Zadania do rozwiązania 2

3. Właściwości akustyczne materiałów i elementów dźwiękochłonnych
3.1. Badania właściwości pochłaniania dźwięku
3.2. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku
3.3. Wyznaczanie klas pochłaniania dźwięku
3.4. Jednoliczbudowy wskaźnik oceny współczynnika pochłaniania dźwięku
Zadania do rozwiązania 3

4. Tłumienie dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych
4.1. Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach zamkniętych
4.2. Punkty charakterystyczne pomieszczenia
4.3. Rodzaje zjawisk fizycznych w pomieszczeniach zamkniętych
4.4. Reakcja pomieszczenia na sygnały dźwiękowe
4.5. Czynniki kształtujące jakość akustyczną wnętrz
4.6. Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku
4.7. Chłonność akustyczna
4.8. Czas pogłosu
4.9. Odległość graniczna pomieszczenia
4.10. Wpływ opóźnienia krytycznego na zjawisko echa
4.11. Poziom dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych
4.12. Równomierność nagłośnienia
4.13. Walory brzmieniowe pomieszczenia
4.14. Miary jakości dźwięku
4.15. Kryterium oceny wg Beranka
4.16. Parametry uwzględniane w metodzie Beranka
4.17. Wskaźnik oceny transmisji mowy
4.18. Zasady projektowania akustyki wnętrz
4.19. Kryteria wymiarowania pomieszczeń
4.20. Kształtowanie czasu pogłosu
4.21. Częstotliwość drgań własnych pomieszczeń
4.22. Wytłumienie dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych
4.23. Ocena efektywności wytłumiania pomieszczenia
4.24. Stosowanie ekranów wewnątrz w pomieszczeniach zamkniętych
4.25. Urządzenia elektroakustyczne w systemie nagłaśniania pomieszczeń
4.26. Sposoby rozmieszczenia urządzeń głośnikowych
4.27. Wyrównanie nagłośnienia
Zadania do rozwiązania 4

5. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych
5.1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych
5.2. Przenoszenie boczne dźwięku powietrznego
5.3. Prawo masy przegród jednorodnych
5.4. Układy izolacyjne w przegrodach jednorodnych
5.5. Właściwości akustyczna powieszonych sufitów
5.6. Izolacyjność akustyczna okien i drzwi
5.7. Izolacyjność akustyczna przegród wielowarstwowych
5.8. Izolacyjność akustyczna od dźwięków erzeniowych
5.9. Przenoszenie boczne dźwięku erzeniowego
5.10. Właściwości akustyczne stropu
5.11. Podłogi pływające
Zadania do rozwiązania 5

6. Akustyczna projektowanie przegród budowlanych
6.1. Ważne wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych
6.2. Procedura wyznaczania widmowych wskaźników adaptacyjnych
6.3. Oznaczenia stosowane przy ocenie izolacyjności akustycznej przegród
6.4. Ważone wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków erzeniowych
6.5. Widmowy wskaźnik adaptacyjny dla poziomu erzeniowego
6.6. Jednoliczbudowy wskaźnik izolacyjności akustycznej
6.7. Uwarunkowania normatywne dotyczące izolacyjności akustycznej
6.8. Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach budynku
Zadania do rozwiązania 6

7. Elementy akustyki instalacji
7.1. Źródła hałasu i wibracji w obiektach budowlanych
7.2. Hałas od instalacji wodno-kanalizacyjnej
7.3. Zabezpieczenia akustyczne instalacji wodno-kanalizacyjnej
7.4. Zabezpieczenia akustyczne urządzeń zasilających
Bibliografia