Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 2

ISBN 978-83-7880-165-8

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 528, 2013 rok

odręcznik zajmuje się problemami, na jakie napotkać można przy odwzorowywaniu rzeczywistej konstrukcji w modelu obliczeniowym oraz sposobami obliczeniowymi pozwalającymi na wyjaśnienie niejasnych objawów pracy konstrukcji. W książce zawarto poza tym, wychodzące poza opisaną  tytułem tematykę, szczególnie aspekty wymiarowania zbrojenia konstrukcji żelbetowych, płytowych i tarczowych. 

Tom 2 poświęcono obciążeniom modeli, szerokiej gamie rozwiązań szczegółowych oraz w odniesieniu do konstrukcji żelbetowych: wymiarowaniu zbrojenia, przebiciu, zarysowaniu i ugięciom. Jest to już piąte wydanie tego, bardzo popularnego, podręcznika.

Tom drugi rozszerzono o dwa nowe podrozdziały, uwzględniające zapisy zawarte w PN-EN-1992-1-1. 


Spis treści:   
1. Obciążenia
2. Lokalne zarysowania tarcz liniowo-sprężystych
3. Zagadnienia różne
3.1. Konstrukcje zespalane i uwzględnianie faz montażowych
3.2. Zagadnienia uwzględnienia wymiarów w inżynierskich obliczeniach statycznych
3.3. Zagadnienia modelowania stropów zespolonych
3.4. Modelowanie działania podkładek elastycznych
3.5. Modelowanie szerokich elementów w programie ABC-Obiekt
3.6. Modelowanie stropu gęstożebrowego ze względu na wartości częstości własnych stropu
3.7. Modelowanie stropów zespolonych stalowo-betonowych
4. Wymiarowanie zbrojenia
4.1. Płyty
4.2. Tarcze
5. Przebicie i ścinanie
6. Zarysowania
6.1. Płyty
6.2. Tarcze
7. Ugięcia płyt
7.1. Metoda sztywności obszarowej
7.2. Metoda sztywności lokalnej (iteracyjna)
8. Wpływ degradacji sztywności
8.1. Stropy
8.2. Fundamenty.
9. Metodyka modelowania i obliczania.
10. Bibliografia