Konotacje w architekturze. Część 1. O sztuce wiązania znaczeń czerpanych z kultury

  • 43,00 zł

ISBN 978-83-7880-521-2

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 191, 2018 r.

Konotacje są skojarzeniami pojęciowymi, treściami wspólnymi dla różnych przejawów kultury. Niniejsza monografia pokazuje drogę, sposób w jaki kreuje się konotacje w architekturze. Można ją opisać jako pewien ciąg od kultury, poprzez światopoglądy, paradygmaty, ich atrybuty, postawy twórcze, wzorce i idee uzewnętrzniające się w konotacjach. W końcowej części rozważań autor dokonuje krytycznej analizy idei architektonicznych, które uznał za najbardziej wpływowe.

 

Spis treści .