Krajobraz kontrastów. Koncepcja obszaru funkcjonalnego Krajobrazowego Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy

  • 33,00 zł

ISBN 978-83-7880-562-5

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 151, 2019 r.

Monografia porusza tematykę obszarów funkcjonalnych w planowaniu przestrzennym, które formalnie jako narzędzie planowania pojawiły się w KPZK 2030. Skupia się nie tyle na najbardziej powszechnym i najobszerniej opracowanym typie jakim są Miejskie Obszary Funkcjonalne, co na mniej popularnych rodzajach, w szczególności tych określanych jako obszary kształtowania potencjału rozwojowego. Głównym celem pracy jest poszukiwanie rozwiązań oraz przedstawienie alternatywnego, autorskiego spojrzenia na sposób kształtowania struktur przestrzennych zbliżonych do obszarów funkcjonalnych.