Matematyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami

  • 23,00 zł

ISBN 978-83-7335-613-9

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 158, 2010 r., rysunki czarno-białe

 
 Książka przeznaczona dla stentów wydziału budownictwa, obejmująca takie zagadnienia matematyczne, jak całki wielokrotne, całki krzywoliniowe i powierzchniowe, elementy analizy wektorowej, elementy rachunku tensorowego, równania i układy równań różniczkowych zwyczajnych i elementy rachunku operatorowego.
 
Spis treści:
WSTĘP 

1. CAŁKI WIELOKROTNE 
1.1. Całka podwójna po prostokącie 
1.2. Całka podwójna po obszarze dowolnym. Zamiana zmiennych w całce podwójnej 
1.3. Całka potrójna po prostopadłościanie 
1.4. Całka potrójna po obszarach dowolnych 
1.5. Zamiana zmiennych w całkach potrójnych
1.6. Zastosowanie całek wielokrotnych w geometrii i fizyce 

2. CAŁKI KRZYWOLINIOWE I POWIERZCHNIOWE 
2.1. Całki krzywoliniowe nieskierowane 
2.2. Całki krzywoliniowe skierowane 
2.3. Całka powierzchniowa niezorientowana 
2.4. Całka powierzchniowa zorientowana 

3. ELEMENTY ANALIZY WEKTOROWEJ 
3.1. Funkcja wektorowa jednej zmiennej 
3.2. Elementy analizy wektorowej 
3.3. Całki powierzchniowe w zapisie wektorowym 

4. ELEMENTY RACHUNKU TENSOROWEGO 
4.1. Oznaczenia i konwencja sumacyjna 
4.2. Współrzędne krzywoliniowe, baza 
4.3. Składowe kowariantne i kontrawariantne wektora 
4.4. Pojęcie tensora 
4.5. Tensory kartezjańskie 

5. RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH 
5.1. Pojęcia ogólne 
5.2. Równania różniczkowe liniowe jednorodne 
5.3. Równania liniowe niejednorodne 
5.4. Równania liniowe o stałych współczynnikach 
5.5. Wprowadzenie do układów równań różniczkowych 
5.6. Układy równań różniczkowych liniowych 

6. ELEMENTY RACHUNKU OPERATOROWEGO 
6.1. Przekształcenie Laplace'a 
6.2. Splot funkcji 
6.3. Własności przekształcenia Laplace'a 
6.4. Przekształcenie odwrotne względem przekształcenia Laplace'a i jego własności 
6.5. Wyznaczanie oryginału, gdy znana jest jego transformata Laplace'a 
6.6. Zastosowania 

BIBLIOGRAFIA