Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 303, 2007 r., rysunki czarno-białe

Zbiór zadań przeznaczony jest dla stentów wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych. Może tez być z powodzeniem wykorzystany przez stentów innych wydziałów, wydziałów szczególności wydziałów architektury i inżynierii środowiska (inżynierii sanitarnej).

Każdy rozdział skryptu zawiera krótkie przypomnienie podstawowych wiadomości teoretycznych z wytrzymałości materiałów, niezbędnych do rozwiązywania zadań. Zadania uszeregowano według stopnia trności. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

Spis treści:
Wstęp 


I. Wprowadzenie 

I.1. Cele i zadania wytrzymałości materiałów 
I.2. Siły wewnętrzne 
I.3. Stan naprężenia
I.4. Stan odkształcenia
I.5. Podobieństwo i analogie pomiędzy stanem naprężenia a stanem odkształcenia 
I.6. Związki fizyczne - uogólnione Prawo Hooke'a 

II. Rozciąganie i ściskanie osiowe 
Zadania 

III. Skręcanie 
III.1. Pręty o kołowym przekroju poprzecznym
III.2. Pręty o przekroju niekołowym
III.3. Swobodne skręcanie prętów cienkościennych 
Zadania 

IV. Zginanie proste 
Zadania 

V. Zginanie ukośne 
Zadania 

VI. Zginanie z rozciąganiem (ściskaniem) osiowym - mimośrodowe rozciąganie (ściskanie) 
Zadania 

VII. Stan naprężenia, stan odkształcenia 
Zadania 
Literatura