Miejsce. Tożsamość i zmiana

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 215, 2010 r.

 
Praca poświęcona jest miejscu i jego tożsamości w obliczu zmian zachodzących we współczesnym świecie. U podstaw podjęcia tematu legła wiara, iż poprzez świadome działanie w celu ochrony wartości miejsc zdolni jesteśmy stawić czoła procesom globalnej homogenizacji przestrzeni.
 
Początkowa część pracy "Od przestrzeni do miejsca" to charakterystyka złożonych przemian w podejściu do struktury przestrzeni miasta, które zaczynają się zarysowywać na początku lat 60, a rozwijają się owocnie do dziś. Kolejna część pracy "Miejsce wobec zmian" charakteryzuje aktualne przemiany przestrzeni miejskiej, stanowiące uwarunkowania, a zarazem zagrożenia dla tożsamości miejsc.
 
Spis treści:
I. Wprowadzenie
1.1. Geneza tematu
1.2. Struktura pracy
1.2. Stan badań
 
II. Od przestrzeni do miejsca
2.1. W poszukiwaniu przestrzeni idealnej
2.2. W stronę miejca
2.2.1. Podejście morfologiczne
2.2.2. Nurt humanistyczny a pojęcie miejsca
2.3. Koncepcje miejsca - ujęcia modelowe
2.4. Teoria a praktyka miejsca - podejście projektowe
2.5. Podsumowanie
 
3. Miejsce jako przestrzeń doświadczona
3.1. Proces narodzin miejsca
3.2. Doświadczenie miejsca
3.2.1. Doświadczenie formy - czytelność miejsca
3.2.2. Doświadczenie ładu i swojskości miejsca
3.2.3. Estetyczne doświadczenie miejsca
3.2.4. Odczucie sensu miejsca
3.2.5. Doświadczenie granicy miejsca
3.2.6. Podumowanie
3.3. Miejsce i jego tożsamość
3.4. Model miejsca
 
4. Miejsce wobec zmian
4.1. Trwałość i zmiana
4.2. Kryzys tożsamości
4.3. Destrukcja miejsca
4.4. Podsumowanie
 
5. Miejsce - próba redefinicji pojęcia
5.1. Nowa potrzeba miejsca
5.2. Poszukiwanie tożsamości miejsca w globalnym świecie
5.3. Lokalność jako wartość
5.4. Modyfikacja modelu miejsca
5.5. Nowe narzędzie - powszechna edukacja środowiskowa
5.6 Potrzeba edukacji powszechnej w zakresie przestrzeni i miejsc
5.7. Podsumowanie
 
6. Podsumowanie i refleksje końcowe
Bibliografia 
Streszczenie