Mieszkać w mieście. Tom 2. Wyzwania współczesności

ISBN: 978-83-7880-336-2

Okładka:miekka, Format: B5, Stron: 200, 2015 r.

W książce zamieszczono trzynaście artykułów, które można podzielić na cztery główne bloki tematyczne: Suburbanizacja, Depopulacja a rynek nieruchomości, Tendencje globalne i Ekorozwój miast

 

Spis treści:

WSTĘP

Starość w mieście
Katarzyna ASANOWICZ

„Kurczące się miasta” w Niemczech wschodnich. Analiza wymiaru przestrzenno-demograficznego
Agnieszka CIEŚLA

Zmiany w urbanistyce wobec zmiany modelu funkcjonowania społeczeństwa
Robert MASZTALSKI, Marcin MICHALSKI

Miasta jako ekosystemy  holistyczne podejście do projektowania przestrzeni
Joanna JASKUŁOWSKA

Mieszkać w podzielonym mieście: problem Jerozolimy
Artur JASIŃSKI

Miasta „szczęśliwych staruszków”
Paulina TOTA 

Budowa miast wolnych od samochodów  to się opłaca
Damian POKLEWSKI-KOZIEŁ

Strategia rozwoju a równoważenie funkcji na przykładzie gmin aglomeracji górnośląskiej
Barbara STANKIEWICZ 

Pojęcie skali lzkiej w kontekście architekturologii P. Boona
Wojciech SUMLET

Problemy suburbanizacji rezydencjalnej na obszarze metropolitalnym Warszawy
Paweł SUDRA

Zielona infrastruktura w polityce przestrzennej miasta
Andrzej DŁUGOŃSKI, Marek SZUMAŃSKI 

Wpływ rozwoju cywilizacji informacji i niekontrolowanej urbanizacji na styl funkcjonowania i warunki życia społeczeństwa
Magdalena OCIEPKA-MIŚKOWIEC

Slow smart orunia  potencjał miejskiego rolnictwa w rewitalizacji metropolii Gabriela REMBARZ