Mieszkalnictwo i środowisko zbudowane w krajach postkomunistycznych

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 409, 2008 r., rysunki i fotografie czarno-białe

Materiały z konferencji naukowej pt. "Mieszkalnictwo i środowisko zbudowane w krajach postkomunistycznych", która odbyła się w 2007 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści, który jest jednocześnie spisem referantów z tej imprezy. 

Spis treści:
Elżbieta Niezabitowska - Wstęp
Adam Bartoszek, Barbara Rożałowska - Od egalitarnej przestrzeni do enklaw miejskich - Kryteria rozwoju i oceny struktury osadniczej na przykładzie Katowic
Natalia Bąba - Koncepcja przestrzeni wnętrza mieszkalnego
Matthias Bernt - Ani normalizacja ani upadek: mieszkalnictwo w Niemczech wschodnich
Krzysztof Bierwiaczonek - Zmiany w centrach miast postsocjalistycznych i ich odbiór społeczny - Przypadek miasta Tychy na Górnym Śląsku (Polska)
Przemysław Bobak - Doświadczenia Un - Habitatu w rozwoju miejskim a potrzeby centralnego i wschodniego regionu Europy
Maciej Borasa - Społeczna świadomość problemów przestrzennych jako kluczowy czynnik zmian miejskich, rezultaty projektu Rave Space
Magdalena Czałczyńska - Podolska - Ocena warunków do realizacji potrzeb rekreacyjnych w osiedlu mieszkaniowym oraz możliwości ich poprawy - Nowa jakość osiedlowych terenów rekreacji
Jacek Dargiewicz - Młoda generacja mieszkańców Nowej Huty - Socjologiczna analiza lokalnej społeczności
Szymon Dawczyński - Techniczne i środowiskowe aspekty budownictwa na terenach górniczych
Dariusz Gierczak - Oddziaływanie przemian ekonomicznych i politycznych oraz zmian demograficznych na pejzaż miejski Śląsko - morawskiego basenu węglowego - porównanie Polski i republiki czeskiej (Bytom, Gliwice, Ostrava)
Maja Grabkowska - Zmainy struktury własności mieszkań w wewnštrzmiejskich dzielnicach Gdańska po 1989 w świetle drugiego przejścia demograficznego
Annegret Hasse, Annett Steinfuhrer, Sigrun Kabisch, Dariusz Gierczak - Wpływy przemian demograficznych na zmiany w mieszkalnictwie na terenach wewnątrzmiejskich miast Europy Środkowo - Wschodniej - Analiza porównawcza miast polskich i czeskich w okresie przejściowym
Sigrun Kabisch - Kurczące się miasta Europy - Przekształcenia warunków mieszkaniowych w miastach postkomunistycznych - Doświadczenia Niemiec wschodnich
Tom Kauko - Popyt na mieszkania i rewitalizacja sąsiedztwa w Bapeszcie - Kilka typowych zagadnień w realizacji miast wschodnich i zachodnich
Beata Komar,Beata Kucharczyk - Brus - Superjednostka w Katowicach - Stium przypadku
Marek Niezabitowski - Problemy aktywności społecznej osób starszych we względnie izolowanym lub zdegradowanym środowisku zamieszkania
Anna Paprzycka - Zmiany w użytkowaniu obiektów folwarcznych w Dolinie Białego Lądka po 1945 roku
Anna Pawlikowska - Piechotka - Udział turystyki w odnowie miejskich zabytków przemysłowych
Adam Radzimski - Społeczno - ekonomiczne i demograficzne aspekty rewitalizacji miast w krajach postkomunistycznych
Ewa Stachura - Nowe otwarcie dla polskiej architektury - Gospodarka rynkowa
Oana Stancioiu, Gerda Speller, Dawid Uzzell - Przestrzeń publiczna: każdego, niczyja czy moja? Stium przypadku miast: Manastur, Cluj w postkomunistycznej Rumuni
Jarosłwa Szewczyk - Postsocjalistyczne i postwernakularne centrum miasta
Joanna Tymkiewicz - Miejsce zamieszkania - Tychy
Agata Twardoch - Problem mieszkaniowy w postkomunistycznym mieście
Antonin Vaishar, Jana Zapletalova - Ostatnie zmiany funkcjonalne na mieszkalno - przemysłowym terenie wschodniej części śródmieścia Brna
Joanna Zabawa - Krzypkowska - Hierarchia przestrzeni w wielkich osiedlach mieszkaniowych
Jacek Życiński - Zachodnie wzory dla polskich przemian
Elżbieta Niezabitowska - Potencjalne kierunki badań mieszkalnictwa w krajach postkomunistycznych - Podsumowanie sympozjum "Mieszkalnictwo i środowisko zbudowane w krajach postkomunistycznych"
Tychy - Nowa Huta - Przewodnik
Krzysztof Bierwiaczonek - Tychy
Beata Komar - Nowa Huta