Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej – obraz ewolucji idei projektowej, uwarunkowań rozwojowych i sposobów użytkowania, na przykładzie Górnego Śląska

  • 62,00 zł

ISBN: 978-83-7880-358-4

Oprawa: miękka, Format:B5Stron: 290, 2016 r.

Celem opracowania jest przedstawienie użytkowanego obecnie zasobu masowego budownictwa wielorodzinnego powstałego na Górnym Śląsku w kolejnych dziesięcioleciach, począwszy od osiedli patronalnych do współczesnych realizacji deweloperskich. Przeanalizowano najważniejsze uwarunkowania, jakie wpłynęły na kształt architektury mieszkaniowej oraz podjęto próbę określenia wpływu tych uwarunkowań na współczesny obraz użytkowanych zasobów.