Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego

Okładka: miękka, Format: B5, Stron: 199, 2013 r.

Monografia zajmuje się funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w praktyce. Oryginalnym wkładem pracy do teorii planowania jest systematyka procesu i procedur planistycznych w ram    ach planowania: strategicznego, normatywnego i operacyjnego w ich trzech fazach: konstytutywnej, adaptacyjnej i monitoringu. W pracy zdefiniowano typologię uczestników planowania przestrzennego. Za podstawowe kryterium przyjęto poziom i rodzaj aktywności danego uczestnika.