Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania

ISBN 978-83-7880-417-8

Oprawa: miękka, Format:  B5, Stron: 189, 2017 r.

 

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy naukowej i praktycznej na temat uwarunkowań projektowania architektonicznego dla osób starszych. Publikacja dotyczy projektowania obiektów z funkcją opieki (np. domy seniora, domy pomocy społecznej) oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych. Podręcznik został opracowany z myślą o stentach kierunków architektura i architektura wnętrz.

 

Spis treści:

PODZIĘKOWANIA
WSTĘP
I. WPROWADZENIE

 1. Lzie starsi w środowisku zbudowanym
  1.1.  Zróżnicowanie pod względem wieku i sprawności fizycznej oraz umysłowej 

  1.2.  Zróżnicowanie potrzeb ze względu na płeć 

  1.3.  Zróżnicowanie potrzeb uwarunkowane sprawnością fizyczną i intelektualną

  1.4.  Zróżnicowanie potrzeb osób starszych ze względu na miejsce zamieszkiwania (centrum i peryferia miasta, wieś) i przyzwyczajenia

  1.5.  Potrzeby psychiczne i społeczne lzi starszych

  1.6.  Środowisko terapeutyczne – podstawa realizacji potrzeb psychicznych osób starszych w środowisku instytucjonalnym 

 2. Środowiska pobytu lzi starszych – mieszkanie, szpital, dom seniora i wymagania wobec nich

 3. Potrzeby funkcjonalno-przestrzenne lzi starszych w obiektach pobytu zbiorowego

 4. Inni użytkownicy i interesariusze środowisk pobytu lzi starszych i ich potrzeby 

 5. Rozwiązania inteligentne i energooszczędność 

 6. Uwarunkowania prawne kształtowania środowiska dla osób starszych

  6.1. Projektowanie uniwersalne a potrzeby osób starszych

 7. Projektowanie ze wsparciem badań okołoprojektowych i przedprojektowych

  7.1.  Programowanie funkcjonalno-przestrzenne

  7.2.  Projektowanie nowego obiektu 

  7.3.  Modernizacja istniejącego i użytkowanego obiektu

  7.4.  Adaptacja i zmiana funkcji obiektu na inne cele niż był pierwotnie projektowany 

  7.5.  Wyburzanie i recykling

8. Metodologie badawcze stosowane w badaniach nad środowiskiem zbudowanym dla lzi w wieku senioralnym
8.1. Narzędzia badawcze stosowane w badaniach środowiska lzi starszych 

II. WYTYCZNE FUNKCJONALNO-PROGRAMOWE W PROJEKTOWANIU OBIEKTÓW DLA OSÓB STARSZYCH 

 1. Domy pomocy społecznej dla osób starszych (DPS) 
  1.1. Ogólne założenia funkcjonalne realizowane w DPS-ach
  1.2. Strefy funkcjonalne związane z działaniami DPS-ów
  1.2.1. Przestrzeń ogólnodostępna – publiczna
  1.2.2. Przestrzeń półpubliczna
  1.2.3. Przestrzeń półprywatna
  1.2.4. Przestrzeń prywatna
  1.3. Wytyczne funkcjonalne dotyczące strefy zamieszkania

 2. Dzienny dom pomocy społecznej (DDPS) i Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

 3. Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL)
  3.1. Ogólne założenia funkcjonalne ZOL-u 
  3.2. Wytyczne funkcjonalne w projektowaniu zakładu opieki leczniczej
  3.2.1. Przestrzeń ogólnodostępna – publiczna
  3.2.2. Przestrzeń wspierająca – półpubliczna
  3.2.3. Przestrzeń półprywatna
  3.2.4. Przestrzeń prywatna pacjenta
  3.3. Wytyczne dotyczące strefy pobytowej pacjenta
  3.3.1. Sala chorych 
  3.3.2. Łazienka w sali chorych 
  3.3.3. Łazienka ogólnodostępna
  3.3.4. Komunikacja wewnętrzna 

III. WYTYCZNE PROJEKTOWANIA WNĘTRZ 
1. Projektowanie pomieszczeń funkcjonalnych istotnych i charakterystycznych dla ośrodków pobytu seniorów 
1.1. Strefa wejścia
1.2. Recepcja
1.3. System odnajdywania drogi (wayfinding)
1.4. Komunikacja 
1.5. Strefa windy 
1.6. Pomieszczenia dla pacjentów lub mieszkańców

1.6.1. Pokój pobytu dziennego 
1.6.2. Jadalnia
1.6.3. Aneks kuchenny 
1.6.4. Pokój terapii zajęciowej 
1.6.5. Kawiarnia
1.6.6. Sklep
1.6.7. Patio (ogród zimowy)

1.7. Pomieszczenia personelu opieki medycznej
1.7.1. Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim
1.7.2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
1.7.3. Gabinet lekarski (pokój badań)
1.7.4. Zakład rehabilitacji

2. Projektowanie wyposażenia i wykończenia wnętrz
2.1. Elementy wykończeniowe

2.1.1. Wymagania związane z dostępnością pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
2.1.2. Materiały wykończeniowe podłóg i ścian
2.2. Pomocniczy sprzęt mechaniczny 
2.3. Sprzęt rehabilitacyjny 
2.4. Systemy przywoławcze 
2.5. Meble 
2.6. Tekstylia 
3. Mikroklimat pomieszczeń 
3.1. Oświetlenie
3.2. Kolorystyka i kontrast barw 
3.3. Barwy i oddawanie barw 
3.4. Akustyka pomieszczeń 
3.5. Temperatura powietrza w pomieszczeniach 

IV. PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

ANEKSY

 1. Wytyczne projektowe dla domu pomocy społecznej(DPS)

 2. Wytyczne projektowe dla dziennego domu pomocy społecznej (DDPS)

 3. Wytyczneprojektowedlazakładuopiekuńczo-leczniczego(ZOL)

 4. Wyciąg z przepisów Prawa budowlanego dotyczący projektowania dla osób starszych