Reologia mieszanek na spoiwach cementowych

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 239, 1999 r., fotografie i rysunki czarno-białe

 
Celem książki jest przedstawienie i przybliżenie Czytelnikowi aktualnej problematyki reologicznej w technologii betonu, w sposób umożliwiający nie tylko zrozumienie omawianych zjawisk i zależności, ale także ich w badaniach i praktyce technologicznej. Omówiono znane dziś aspekty reologii mieszanek na spoiwach cementowych, wyodrębniając poszczególne zagadnienia rozdziałami. Przez mieszanki na spoiwach cementowych rozumie się tutaj zarówno świeże zaprawy, jak i mieszanki betonowe. Z fizycznego punktu widzenia struktura tych materiałów oraz zjawiska w nich zachodzące są tej samej natury.

Książka jest adresowana przede wszystkim do inżynierów i badaczy zajmujących się technologią betonu i prefabrykacji betonu oraz wykładowców i stentów wydziałów budownictwa i inżynierii lądowej specjalności technologicznych.

 
Spis treści:
Od autora 

1. Reologia w technologii betonu 
1.1. Przedmiot zastosowań 
1.2. Obszar zastosowań
1.3. Potrzeby i wymagania technologiczne 
1.4. Dotychczasowe podejście 
1.5. Podejście fizyczne 
1.6. Możliwości aktualne i perspektywy 

2. Podstawy reologii 
2.1. Przedmiot reologii 
2.2. Materiały a ciała reologiczne 
2.3. Model i równanie reologiczne stanu 
2.4. Klasyfikacja reologiczna ośrodków lepkich i lepkoplastycznych 
2.5. Reologia zawiesin skoncentrowanych 

3. Charakterystyka technologiczna mieszanek na spoiwach cementowych 
3.1. Charakterystyka ogólna 
3.2. Składniki 
3.2.1. Cement 
3.2.2. Kruszywo
3.2.3. Woda 
3.2.4.Domieszki i dodatki 
3.3. Skład mieszanek 
3.4. Procesy technologiczne 
3.4.1. Mieszanie 
3.4.2. Transport
3.4.3. Układanie 
3.4.4. Zagęszczanie 

4. Właściwości reologiczne mieszanek 
4.1. Uwagi ogólne 
4.2. Przedmiot reologii mieszanek 
4.3. Odkształcenie i płynięcie 
4.4. Modele i równania reologiczne 
4.5. Parametry reologiczne 
4.5.1. Spójność 
4.5.2. Współczynnik tarcia wewnętrznego 
4.5.3. Moduł odkształcalności postaciowej
4.5.4. Lepkość plastyczna 
4.5.5. Lepkość mieszanki wibrowanej - wibrolepkość 
4.6. Uwagi dyskusyjne 

5. Charakterystyka struktury mieszanek 
5.1. Opis fizyczny 
5.2. Opis kompozytowy 
5.3. Charakterystyki struktury 
5.4. Zmiany struktury w procesach technologicznych 
5.4.1. Zwiększenie objętości wody wolnej 
5.4.2. Napowietrzenie mieszanki 
5.4.3. Zagęszczenie mieszanki
5.4.4. Segregacja 
5.4.5. Samorzutny wyciek wody z mieszanki 

6. Pomiary właściwości reologicznych mieszanek 
6.1. Cel i zastosowania reometrii mieszanek 
6.2. Zasady i metody pomiaru 
6.3. Reometry i metodyka pomiarów 
6.3.1. Aparat MK II 
6.3.2. Aparat MK III 
6.3.3. Reometr ROD - 1E 
6.3.4. BML Viscometer Series 
6.3.4. Aparat BMP 
6.3.5. Viscomat PC
6.3.6. Aparat B.T. RHEOM 
6.4. Opracowanie i analiza wyników 
6.5. Znormalizowane testy technologiczne 
6.5.1. Opis testów 
6.5.2. Korelacje z testem reometrycznym 
6.6. Podsumowanie 

7. Zależności między składem i strukturą mieszanki a jej parametrami reologicznymi 
7.1. Uwagi ogólne 
7.2. Wpływ składu mieszanki 
7.3 Wpływ stanu struktury mieszanki 
7.4 Podsumowanie 

8. Wpływ domieszek i dodatków na parametry reologiczne mieszanki 
8.1. Wpływ domieszek 
8.1.1. Plastyfikatory i superplastyfikatory 
8.1.2. Domieszki napowietrzające 
8.2. Wpływ dodatków 
8.2.1. Popiół lotny 
8.2.2. Granulowany żużel hutniczy 
8.2.3. Mączka ceglana 
8.2.4. Włókna stalowe
8.3. Wpływ mikrokrzemionki i superplastyfikatora 
8.4. Wpływ procedury dozowania i czasu 
8.5. Dobór superplastyfikatora a jego efektywność 
8.6. Podsumowanie 

9. Reologia w procesach przetwarzania i transportu mieszanek - problem urabialności 
9.1. Proces technologiczny jako zmiana stanu 
9.2. Problem urabialności 
9.3. Urabialność w ujęciu reologicznym 
9.4. Czynniki urabialności 
9.5. Model urabialności 
9.6. Istota urabialności
9.7. Ogólne kryteria urabialności 
9.8. Kształtowanie urabialności 

10. Modelowanie i kształtowanie parametrów reologicznych mieszanki 
10.1. Istota i cel modelowania 
10.2. Rodzaje, dobór i przydatność modeli 
10.3. Modele statycznej granicy płynięcia 

11. Analiza i kształtowanie zmian stanu w procesach technologicznych 
11.1. Proces mieszania wymuszonego 
11.2. Proces transportu grawitacyjnego 
11.3. Proces transportu pompowego
11.4. Proces zagęszczania wibracyjnego
11.5. Proces natryskiwania 
11.6. Segregacja i samorzutny wyciek wody z mieszanki 

Literatura