Rozwiązania energooszczędne w architektonicznym projektowaniu obiektów handlowych

Okładka: miękka, Format: 17,2x24 cm,  Stron: 167, 2001 r., 103 rysunki, 10 tablic

Praca przeznaczona jest dla architektów, konstruktorów, inżynierów sanitarnych oraz stentów uczelni technicznych, jak również dla wszystkich osób mających świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za środowisko naturalne, w którym żyją i działają, osób myślących nie tylko o dniu dzisiejszym, lecz również o tym,co rozwój techniki i gospodarki może przynieść w przyszłości. Celem pracy jest próba sformułowania zależności pomiędzy układem przestrzennym nowoczesnych obiektów handlowych, spełniających wymagania współczesnego handlu, a ich efektywnością energetyczną, przedstawienie skutecznych rozwiązań wpływających na zmniejszenie zużycia energii w trakcie eksploatacji obiektów, poprzez analizę rozwiązań lokalizacyjnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz materiałowo-izolacyjnych.

Spis treści:
WPROWADZENIE
1. UWARUNKOWANIA ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE ROZWOJU BUDOWNICTWA
2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE OBIEKTÓW HANDLOWYCH
2.1. Handel- charakterystyka i zadania. Uwagi ogólne
2.2. Podstawowe pojęcia związane z działalnością obiektów handlowych
2.3. Typy, wielkości i rodzaje obiektów handlowych w Polsce
2.4. Zadania obiektów handlowych

3. WARUNKI MIKROKLIMATYCZNE I ENERGETYCZNE WYMAGANE W OBIEKTACH HANDLOWYCH
3.1. Mikroklimat sal sprzedaży
3.2. ObciąZenia cieplne i wilgotnościowe obiektów handlowych
3.3. Analiza warunków energetycznych w istniejących obiektach handlowych oraz ich wpływ na parametry mikroklimatu w salach sprzedaży

4. ANALIZA WPŁYWU ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH NA ARCHITEKTURĘ OBIEKTÓW HANDLOWYCH
4.1. Czynniki wpływające na potrzeby cieplne obiektów handlowych
4.2. Lokalizacja obiektu
4.3. Rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne
4.4. Systemy pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych
4.5. Ochrona przeciwsłoneczna
4.6. Oświetlenie naturalne
4.7. Układy techniczno - energetyczne
4.8. Bifunkcjonalizm elementów energooszczędnych
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
ZESTAWIENIE RYSUNKÓW I TABLIC