Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych

ISBN 978-83-7335-740-2

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 91, 2010 r., dodruk,  rysunki oraz fotografie czarno-białe i kolorowe

Balkony to elementy funkcjonalne związane z wnętrzem budynku. Pełniąc funkcję dekoracyjną stanowią ważny składnik architektonicznego wystroju nie tylko ściany, ale również całego budynku. W książce sformułowano ogólne wymagania stawiane balkonom, a także przedstawiono autorską koncepcję ich struktury, która ułatwia, jak się wydaje, zaprezentowanie współczesnych rozwiązań materiałowych tych konstrukcji. Zamieszczono w niej wiele rysunków i fotografii.

Współczesne społeczeństwo zaczęło zdawać sobie sprawę z roli, jaką pełni przyroda. Najprostszą formą kontaktu z nią jest czas spędzony w ogrodzie. Obecnie jednak coraz trniej wygospodarować miejsca na tereny zielone. Zaczęto więc wykorzystywać płaskie dachy jako miejsca parkingowe, tarasy i ugrody. Trzeba wyraźnie podkreślić, że pomysł dachu zielonego nie jest nowy i znane są przykłady z architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Fakty te znalazły w książce właściwe sobie miejsce.

Książka stanowi próbę syntezy zagadnień materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z realizacją balkonów, tarasów i dachów zielonych. Może być zatem przydatna inżynierom budowlanym, architektom, a także pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz stentom Wydziałów Budownictwa i Architektury.

Spis treści:
ROZDZIAŁ I. BALKONY I LOGGIE 
1. Wprowadzenie
2. Ogólna charakterystyka balkonów i loggii
2.1. Warunki pracy
2.2. Wymagania ogólne
2.3. Koncepcja struktury
3. Przegląd współczesnych rozwiązań balkonów i loggii
3 .1. Ustroje prętowe
3.1.1. Drewniane ustroje prętowe
3.1.2. Stalowe ustroje prętowe
3 .2. Ustroje płytowe
3.2.1. Płyty oparte na dwóch (trzech) krawędziach
3.2.2. Płyty wspornikowe
3.3. Galerie z płytą betonową
3.4. Ustroje płytowo - słupowe
3.5. Ustroje płytowo - cięgnowe
3.6. Porte - fenetre
3.7. Balkony dobudowane
4. Charakterystyka wybranych elementów konstrukcji balkonów i loggii
5. Elementy ochrony balkonów i loggii
6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II. TARASY I DACHY ZIELONE
1. Wprowadzenie
2. Ogólna charakterystyka tarasów i dachów zielonych
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Przykłady zrealizowanych rozwiązań strukturalnych
2.2.1. Tarasy
2.2.2. Dachy zielone
2.3. Wizualizacje rozwiązań projektowych
3. Kształtowanie struktury tarasów
3.1. Tarasy na gruncie
3.2. Tarasy nad pomieszczeniami
3.2.1. Układ warstw
3.2.2. Wymagania ogólne
3.2.3. Wykonanie dylatacji
3.2.4. Materiały ochronne
4. Kształtowanie struktury dachów zielonych
4.1. Zalety dachu zielonego
4.2. Istota struktury dachu zielonego 
4.3. Warstwa wodochronna
4.4. Termoizolacja
4.5. Warstwa separacyjna
4.6. Warstwa drenażowa
4.7. Warstwa filtrująca
4.8. Warstwa wegetacyjna
4.9. N achy lenie dachu
4.10. System nawadniania i odwodnienia
4.11. Rodzaje zazielenienia
4.11.1. Zazielenienie ekstensywne
4.11.2. Zazielenienie intensywne niskie
4.11.3. Zazielenienie intensywne wysokie
4.12. Materiały ochronne
5. Podsumowanie
LITERATURA