Rzeka w krajobrazie miasta

Oprawa: miękka, Format: 21x29,5 cm, Stron: 196,  2003 r., 126  fotografii i rysunków

Przedmiotem rozważań Autorki są miejskie tereny nadrzeczne badane w kontekście problematyki zagospodarowania przestrzennego miasta oraz uwarunkowań związanych z procesem transformacji urbanistycznej tych obszarów. Poruszone wątki zagospodarowania przestrzennego, ważne dla krajobrazu miasta, wynikające z położenia w rozmaitych ukladach nadrzecznych, rozpatrywane są z jednej strony pod kątem rozwoju historycznego miasta,  z drugiej zać dotyczą czasów nam współczesnych. W całości składają się one na specyficzny krajobraz kreujący tożsamość miast położonych nad rzeką.

Spis treści:
WPROWADZENIE
STAN BADAŃ
OKREŚLENIE POJĘĆ
1. RZEKA W mSTORII OSADNICTWA
1.1. ASPEKT GOSPODARCZO - POLITYCZNy
Handel i komunikacja
Produkcja i energia
1.2. ASPEKT KULTUROTWÓRCZY
Legendy i opowieści
Obyczaje i wierzenia lowe
Miejsce kultu - fenomen świętości
Symboliczne znaczenie rzeki
2. RZEKA W PLANIE MIASTA
2.1. LOKALIZACJA MIAST HISTORYCZNYCH
Plany miast nadrzecznych
Klasyfikacja topograficzna miast nadrzecznych
2.2. EWOLUCJA PRZESTRZENNA MIAST NADRZECZNYCH
Charakterystyka rozwoju przestrzennego miasta względem brzegów rzeki
2.3. RZEKA A MIASTO - RELACJE POWIĄZAŃ
3. STRUKTURA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA MIAST NAD RZECZNYCH
3.1. STRUKTURA FIZJONOMICZNA MIAST HISTORYCZNYCH
3.2. STRUKTURA FUNKCJONALNA I SPOŁECZNA
3.3. RZEKA JAKO CZYNNIK INTEGRUJĄCY LUB DEZINTEGRUJĄCY PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ
Bulwary nadrzeczne
Mosty
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NADRZECZNYCH W KRAJOBRAZIE
MIASTA - WYBRANE ZAGADNIENIA
4.1. RZEKA W KOMPOZYCJI MIASTA
4.2. REGULACJA RZEKI W MIEŚCIE
4.3. RZEKA W ASPEKCIE REWITALIZACn PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
PODSUMOWANIE
LITERATURA