Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 140, 2004 rok

Przedmiotem opracowania są badania dotyczące specjalnych stref ekonomicznych - jednego z wielu modeli zagranicznych kompleksów gospodarczych, powstających na całym świecie w ciągu ostatnich kilkziesięciu lat. Celem pracy było usystematyzowanie wiedzy na temat specjalnych stref ekonomicznych, przeprowadzenie ich analizy oraz stworzenie charakterystyki funkcjonujących w Polsce stref, które zapoczątkowały proces tworzenia nowoczesnego typu obszarów przemysłowych w naszych miastach. Przedstawiona w opracowaniu prośba interdyscyplinarnego ujęcia problematyki specjalnych stref ekonomicznych oraz pogłębionej ich analizy jest podejściem nowym. Strefy nie doczekały się jeszcze kompleksowych opracowań, które uwzględniałyby różnorodne punkty widzenia.

Spis treści:
Wstęp
Pojęcia podstawowe
Główne problemy
Struktura merytoryczna opracowania
1. Specjalne strefy na tle nowych przestrzeni ekonomicznych
1.1. Geneza nowych przestrzeni ekonomicznych
1.2. Klasyfikacja nowych przestrzeni ekonomicznych
1.2.1. Centra innowacji
1.2.2. Centra biznesu
1.2.3. Parki naukowe
1.2.4. Bieguny technologii - parki technologiczne
1.2.5. Parki biznesu i handlu
1.2.6. Klastery
1.2.7. Wolne obszary celne
1.2.8. Specjalne strefy ekonomiczne
1.3. Podsumowanie - czynniki lokalizacji
2. Uwarunkowania rozwoju specjalnych stref ekonomicznych
2.1. Światowe zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych
2.2. Uwarunkowania prawne polskich specjalnych stref ekonomicznych
2.3. O 17 polskich strefach
2.3.1. Wiadomości ogólne
2.3.2. Lokalizacja sse
2.3.3. Klasyfikacja sse
2.3.4. Podstawowe wskaźniki
2.4. Charakterystyka specjalnych stref ekonomicznych
2.5. Podsumowanie
3. Analiza szczegółowa wybranych przykładów polskich stref
3.1. Kryteria wyboru trzech przykładowych stref
3.2. Analiza wybranych stref.
3.2.1. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO - PARK Mielec
3.2.1.1. Charakterystyka strefy
3.2.1.2. Lokalizacja strefy
3.2.1.3. Przyczyny i cele powołania strefy w Mielcu
3.2.1.4. Strategia funkcjonowania strefy SSE EURO - PARK Mielec
3.2.1.5. Struktura przestrzenna strefy
3.2.1.6. Efekty funkcjonowania strefy
3.2.2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
3.2.2.1. Charakterystyka strefy
3.2.2.2. Lokalizacja Katowickiej SSE
3.2.2.3. Przyczyny i cele powołania strefy
3.2.2.4. Strategia funkcjonowania strefy
3.2.2.5. Struktura przestrzenna Katowickiej SSE
3.2.2.6. Efekty funkcjonowania Katowickiej SSE
3.2.3. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
3.2.3.1. Charakterystyka strefy
3.2.3.2. Lokalizacja Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
3.2.3.3. Przyczyny i cele powołania Suwalskiej SSE
3.2.3.4. Strategia funkcjonowania strefy
3.2.3.5. Struktura przestrzenna strefy
3.2.3.6. Efekty funkcjonowania Suwalskiej SSE
3.3. Regionalne i lokalne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych....
3.4. Podsumowanie
Bibliografia