Strefa Auschwitz-Birkenau

Oprawa: miękka, Format: 21x29,7 cm, Stron: 203 strony, 84 ilustracje (zdjęcia, plany i schematy), 2003 r.

Publikacja prezentuje efekty i opisuje tok pionierskich badań przeprowadzonych w latach 1992-1999 przez architektów Jadwigę i Marka Raweckich nad zagadnieniami strefy ochronnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ujętej na liście dziedzictwa światowego UNESCO.  W zajmujący sposób Autor prowadzi Czytelnika przez zawiłości organizowania po wojnie Muzeum i jego kolejnych stref ochronnych, przez perypetie i zdarzenia towarzyszące podjętym badaniom, które miały na celu zidentyfikowanie miejsc i obiektów byłego obozu zagłady oraz określenie zasad ich ochrony konserwatorskiej.

Prezentowane prace obejmują szerokie spektrum problematyki, zarówno w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, jak i zagadnień społecznych, prawnych i uwarunkowań historycznych okresu przed 1939 rokiem, z lat 1940-1945 oraz specyfiki powojennych przeobrażeń zachodzących w tym szczególnym obszarze.

Wyniki jego pracy mają nowatorski charakter w skali światowej. Tak, jak samo opisywane zjawisko niespotykane dotąd w tym wymiarze w dziejach naszej cywilizacji - prezentowane metody są nowe i również na świecie nie znajdują odpowiednika. Terminologia i osadzenie we współczesnej światowej literaturze naukowej nie bzą żadnych zastrzeżeń, a co więcej, stanowią ważny postęp w dotychczasowej wiedzy. Znaczące miejsce w tym postępie zajmuje bogaty i niezwykle starannie przygotowany materiał ilustracyjny. Stanowi on sam w sobie nieocenione źródło kartograficzne i ikonograficzne. Źródło niosące bezcenny materiał nie tylko dokumentacyjny, ale i podstawę przyszłych badań.

Zawartość książki:
Przedwojenny kontekst Oświęcimia i Brzezinki
Urbanistyczny aspekt KL Auschwitz
Historia tworzenia Muzeum Auschwitz-Birkenau
Dzieje ustanawiania stref ochronnych Muzeum
Geneza, program i obszar opracowania stium stref ochronnych
Opis badań stref ochronnych w Oświęcimiu i w Brzezince
Ustalenia konserwatorskie
Uwarunkowania prawne strefy ochronnej
Program Oświęcimski
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
Strategia dla strefy ochronnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkanau
Planowanie przestrzenne i działalność dydaktyczna

Ponadto, bogaty materiał uzupełniający:

zdjęcia archiwalne
reprodukcje planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1979-2002
schematy urbanistyczne
niepublikowane artykuły prasowe
listy autora
prace stentów architektury
aktualne fotografie wybranych miejsc w otoczeniu Muzeum
zdjęcia lotnicze, historyczne i współczesne
spis wybranych publikacji prasowych z lat 1946-2003
źródła archiwalne i dokumentacyjne