Stropy z drobnowymiarowych elementów

ISBN 978-83-7880-023-1

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 230, 2006 rok

W prezentowanej książce zamieszczono przegląd konstrukcyjnych rozwiązań stropów wykonywanych z drobnowymiarowych elementów. Przedstawiono przede wszystkim konstrukcja stosowana na ziemiach polskich od końcu XIX wieko. Wówczas to, palne stropy drewniane zaczęto coraz częściej zastępować ognioodpornymi konstrukcjami za stali, batonu i ceramiki. W pracy przedstawiono wiele rozwiązań już historycznych, obecnie nie wykorzystywanych, które nadal jednak można spotkać w istniejących obiektach. Konstrukcje nowe i tradycyjne, lecz ciągle stosowane w budownictwie, oznaczono w tekście symbolem graficznym. Starano się zachować chronologię czasową omawiania budowy stropów w poszczególnych grupach, zaczynając od najstarszych, a kończąc na najnowszych.

Uwzględniono łącznie 149 rozwiązań, które przedstawiono no 164 rysunkach, 43 fotografiach i 17 tablicach. Dla każdego stropu podano najistotniejsze dane techniczne, umożliwiające identyfikację konstrukcji, technologii wykonania i zasad pracy statycznej. W miarę dostępnych informacji podano także ciężary własne konstrukcji stropów, zakresy zastosowań, maksymalne rozpiętości oraz charakterystyki wytrzymałościowe - dopuszczalne wartości obciążeń ponad ciężar własny lub maksymalne wartości momentów zginających, przenoszonych przez stropy.

Książka adresowana jest do stentów technicznych uczelni wyższych o kierunkach budowlanych i architektonicznych oraz do projektantów i inwestorów. Ponieważ opracowanie przedstawia wiele starszych, obecnie nie stosowanych rozwiązań stropów, może stanowić pomoc dla rzeczoznawców i inżynierów budowlanych w pracach projektowych.

Spis treści:   
1. Wprowadzenie
2. Stropy ze stalowymi belkami
3. Zbrojone płyty ceramiczne
4. Gęstożebrowe stropy żelbetowe z monolitycznymi żebrami
5. Gęstożebrowe stropy z prefabrykowano-monolitycznymi żebrami
6. Gęstożebrowe stropy prefabrykowane
7. Tablice
Bibliografia
Indeks