Technika jako czynnik inspirujący w architekturze

  • 34,00 zł 24,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 343,  2005 r.

Praca obejmuje wybrane pola relacji pomiędzy architekturą a techniką, w szczególności demonstruje znaczenie czynnika techniki w postaci cech struktur budowlanych dla twórczości architektonicznej. Podjęta tematyka dotyczy najaktualniejszych pod względem przydatności dla dydaktyki i praktyki projektowej wątków naukowych podkreślających rolę innowacji technicznych jako inspirującego bodźca dla twórczości architektonicznej. W tym znaczeniu stanowi ona publikację monotematyczną dla szerokiego kręgu architektów i stentów architektury .

Praca składa się z trzech części:
Część 1: "Współczesne techniki budowlane - wybrane zagadnienia" jest wprowadzeniem o charakterze encyklopedycznej instrukcji, w której podjęto próbę zdefiniowania i klasyfikacji systemów nośnych w architekturze. Częściowo posłużono się tutaj kodem klasyfikacyjnym zaproponowanym przez Heino Engela w jego dziele "Structure systems". Trzy dalsze rozdziały tej części przedstawiają zagadnienia rozwiązań techniczno-formalnych w odniesieniu do współczesnych uformowań architektonicznych oraz najbardziej zasadniczego obszaru działalności architektonicznej, jakim jest projektowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym również o niskich kosztach (ang. Low Cost Housing).
Część 2: "Przekrycia wiszące w architekturze" jest analitycznym ujęciem formowania struktur wiszących w architekturze (streszczenie rozprawy doktorskiej wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury w 2002 roku).
Część 3:  "Możliwości adaptacyjne mieszkalnych budynków wielorodzinnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych" jest próbą praktycznej adaptacji środowiska mieszkaniowego za pomocą likwidacji barier architektonicznych Gest to również streszczenie rozprawy doktorskiej uhonorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nagrodą Indywidualną w 2002 roku).

Spis treści:
Cześć 1. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI BUDOWLANE W ARCHITEKTURZE. ZAGADNIENIA WYBRANE Opracował Jacek WŁODARCZYK
1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE JAKO INSPIRACJA DLA TWÓRCZOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
2. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI BUDOWLANE W ASPEKCIE NOWYCH UFORMOWAŃ ARCHITEKTONICZNYCH
3. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI BUDOWLANE DLA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ
4. MATERIAŁY I TECHNIKI BUDOWLANE NA PRZYKŁADZIE TANIEGO BUDOWNICTWA DLA POWODZIAN
Część 2. PRZEKRYCIA WISZĄCE W ARCHITEKTURZE, Opracował Krzysztof GERLIC
I. WPROWADZENIE
2. ROZWÓJ PRZEKRYĆ WISZĄCYCH
3. CHARAKTERYSTYKA
4. PRZYKŁADY
5. WZORY DLA WYBRANYCH RODZAJÓW PRZEKRYĆ
6. PODSUMOWANIE
Część 3. MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE MIESZKALNYCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Opracowała Iwona BENEK
I. WPROWADZENIE
2. WYBÓR RODZAJU MIESZKALNICTWA
3. KRYTERIA OCENY BADANYCH PRZYKŁADÓW
4. BUDOWNICTWO WIELORODZINNE
5. PRZYKŁAD ANALIZY
6. PODSUMOWANIE
STRESZCZENIE