Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych. Przykład aglomeracji górnośląskiej

  • 38,60 zł

ISBN 978-83-7335-995-6

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 243, 2012 r.

 
Przedmiotem monografii jest problematyka związana z kształtowaniem wizerunku obszarów poprzemysłowych, rozważana pod kątem ich znaczenia dla trwających procesów przekształceń. Głównym celem pracy jest wskazanie potrzeby oraz możliwości wykorzystania elementów tożsamości przestrzennej w procesach planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, realizowanych na rzecz transformacji i odnowy zdegradowanego krajobrazu kulturowego.
 
Spis treści:
Wprowadzenie
Geneza tematu
Cel i metoda pracy
Zakres badań
Struktura pracy
 
1. Wokół tożsamości
1.1. Miejsce - aglomeracja górnośląska
1.2. Droga od wizerunku do identyfikacji
1.3. Znaki identyfikacyjna krajobrazu kulturowego
1.4. Regionalizm jako przejaw tożsamości
1.5. Zależność pojęć przestrzeni i regionu
 
2. Ewolucja ideiplanistycznych rozwoju regionu
2.1. Przemiany krajobrazu czyli istota problemu
2.2. Kształtowanie regionu - idee, modele i plany
2.2.1. Pierwsze modele 1929 - 1941
2.2.2. Powojenna odbudowa 1946 - 1967
2.2.3. Wielkie założenia powojenne 1968 - 1995
2.2.4. W kierunku Europy 2000 - 2005 
2.3. Wnioski. Ewolucja a wizerunek
 
3. Kreacje wizerunku obszarów poprzemysłowych
3.1. Wspólne dziedzictwo
3.2. Działania kreacyjne
3.2.1. Scenariusze i modele
3.2.2. Systemy pokrajobrazowe
3.2.3. Ochrona istniejacych wartosci kulturowych
3.2.4. Punktowe kreacje, czyli nowa jakość
3.2.5. Marketing urbanistyczny
3.3. Wnioski. Wizerunek i twórcza kreacja
 
Podsumowanie. Tożsamość a wizerunek
Spis rycin
Bibliografia
Streszczenie