Współczesne planowanie wsi w Polsce - zagadnienia ruralisty

Oprawa: miękka, Format: 17 x 24 cm, Stron: 299, 2008 r.

Praca jest naukową syntezą zagadnień współczesnego planowania wsi w Polsce. Stanowi rodzaj wprowadzenia do dyskusji o planowaniu wsi. Propaguje pogląd, że planowanie wsi powinno być inne, przede wszystkim obejmujące szeroki zakres uwarunkowań i współczesnych potrzeb, o których wiedza jest obecnie rozproszona po wielu dyscyplinach naukowych, ośrodkach przygotowujących kadry dla zarządzania przestrzenią oraz po wielu praktykach planowania sektorowego. To rozproszenie wiedzy i praktyki, przy braku komunikacji między podmiotami uczestniczącymi w gospodarowaniu przestrzenią, sprawia, że wiele zagadnień pozostaje nie w pełni uświadomionych lub zabarwionych mylnymi przekonaniami. Cel pracy określono jako syntezę tematu i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak współczesne planowanie wsi powinno przebiegać. Praca zawiera argumenty mające przemawiać za potrzebnym nowym podejściem do planowania wsi. Gromadzi informacje pochodzące z różnych źródeł i rozproszoną po wielu dyscyplinach wiedzę systematyzuje w książkę.

Książka jest adresowana do wszystkich, których interesują możliwości ulepszania praktyki planowania wsi i efektywniejszego kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich. Zainteresować może zarówno badaczy, jak i przedstawicieli instytucji zajmujących się formułowaniem oraz wdrażaniem projektów rozwojowych.

Autor jest doktorem habilitowanym inżynierem architektem - profesorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierownikiem Zakładu Planowania Przestrzennego.

Spis treści:
Od autora
CZĘŚĆ I – POCHODZENIE PLANOWANIA WSI
1. O planowaniu wsi
- potrzeba planowania wsi
- planowanie wsi jako praktyka i nauka
- główne teoretyczne orientacje w planowaniu wsi

2. Definiowanie wsi
- wiejski charakter obszarów
- obszar wiejski
- statystyczny obraz wsi

3. Urbanizacja wsi
- globalne mechanizmy zmiany
- regionalne trendy decentralizacyjne
- relacje miasto -wieś

4. Historia planowania wsi
- historyczne korzenie planowania wsi
- rozwój planowanie wsi w Europie
- rozwój planowania wsi w Polsce

CZĘŚĆ II - WARUNKI SPOŁECZNE PLANOWANIA WSI
5. Planowanie wsi i polityka
- polityka planowania wsi
- wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
- krajowa polityka rozwoju obszarów wiejskich

6. Planowanie wsi i prawo
- sfera produkcji rolniczej
- sfera środowiska zbudowanego
- sfera środowiska naturalnego

7. Planowanie wsi i społeczeństwo
- rozmieszczenie lności wsi
- struktura lności wsi
- dynamika zmian społecznych

8. Planowanie wsi i nowe wyzwania
- proces planowania
- planowanie oparte na wartościach
- w kierunku planowania wsi

CZĘŚĆ III - ZAKRESY PRAKTYKI PLANOWANIA WSI
9.  Planowanie urządzeniowe
- co to jest planowanie urządzeniowe?
- proces planowania
- kryteria oceny planu
 
10. Planowanie ochrony przyrody
- co to jest planowanie ochrony przyrody?
- proces planowania
- kryteria oceny planu

11. Planowanie wiejskich usług
 - co to jest planowanie wiejskich usług?
- proces planowania
- kryteria oceny planu

12. Planowanie odnowy wsi
- co to jest planowanie odnowy wsi
- proces planowania
- kryteria oceny planu

13. Planowanie rozwoju gospodarczego
- co to jest planowanie rozwoju gospodarczego
- proces planowania
- kryteria oceny planu

14. Planowanie osiedli wiejskich
- co to jest planowanie osiedli wiejskich?
- proces planowania
- kryteria oceny planu

15. Planowanie środowiska
- co to jest planowanie środowiska
- proces planowania
- kryteria oceny planu

Zakończenie - Glosa do metodologii
Literatura
Streszczenie