Wybrane elementy facility management w architekturze

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm,  2004 r.

Książka "Wybrane elementy facility management w architekturze" jest zbiorem kluczowych informacji przydatnych w procesie dydaktycznym i w pracy zawodowej architekta oraz zarządcy budynku. Układ rozdziałów książki odzwierciedla kolejne fazy cyklu życia budynku.

Problematyka:
- planowanie inwestycji
- programowanie obiektów architektonicznych
- budowanie relacji przestrzenno-funkcjonalnych w budynkach
- badanie potrzeb i tworzenie architektonicznego wizerunku instytucji
- metody i oceny jakości obiektów architektonicznych

Spis treści:
Wstęp
CZĘŚĆ I - Teoria
1. Wprowadzenie
1.1. Co to jest facility management?
1.2. Facility management a strategie projektowania
2. Planowanie inwestycji
2.1. Proces inwestycyjny
2.2. Lokalizacja obiektu
2.3. Jakość budynku i proces jej tworzenia
2.4. Warstwy budynku
2.5. Jakość a cykl życia budynku
2.6. Jakość współczesnego budynku biurowego
3. Programowanie obiektów architektonicznych
3.1. Znaczenie programowania dla projektowania
3.2. Identyfikacja instytucji jako użytkownika budynku
3.3. Indywidualni użytkownicy budynku i ich potrzeby
3.4. Ergonomia stanowiska pracy biurowej
4. Projektowanie architektoniczne
4.1. Budowanie relacji przestrzennych
4.2. Tworzenie wizerunku instytucji
4.3. Odbiór informacji architektonicznej
5. Użytkowanie budynków
5.1. Ocena jakości w architekturze
5.2. Ewaluacja partycypacyjna

CZĘŚĆ II - Praktyka
1. Dydaktyka
1.1. Założenia ideowe przedmiotu strategie projektowania